Skip to content

Bijzondere Leden

Ereleden

Gewone leden en bestuursleden van de vereniging met bijzondere en langdurige verdiensten voor de vereniging kunnen worden benoemd tot ‘Erelid’. Om tot Erelid te kunnen worden benoemd is een besluit van de algemene ledenvergadering nodig.

Tjeu van Eijk †
 Teng Verheijen †
1992-Piet Vinken †
1992-Wim Mertens †
1996-Jo Kneepkens †
2002-Harry Sentjens
2002-Theo Verheijen †

2005-Fred Gerits †
2011-Harry Pleunis †
2014-Jo Beckers (Ere Instructeur)
2014-Bèr Moonen †
2016-Giel Bruijnaers
2017-Theo Pleunis
2018-Leny Berben-Coumans

Leden van verdienste

Leden van de vereniging of personen van buiten de vereniging met buitengewone verdiensten voor de vereniging kunnen bij bijzondere gelegenheden worden benoemd tot ‘Lid van Verdienste’. Om tot Lid van Verdienste te kunnen worden benoemd is een unaniem bestuursbesluit nodig.

2001-Pierre Coenen
2004-Jan van de Kerkhof
2007-Jo Beckers
2009-Hendria Bollen-Jilesen
2012-Monique Douven-Biemans
2012-Paul Douven
2015-Jack Verhijden
2015-Antoon Feijen †

2016-Lies Pleunis-Steijvers
2016-Mia Pleunis-Koppen
2016-Boy Hendrix
2016-Frans Cuijpers
2017-Willemien Beckers-Cuijpers
2017-Marlie Princen-Frencken
2017-Henk van Diepen
2022 – Tjeu Lempens
2023 – Guus van Cruchten

Damescomité

Onze vereniging mag zich gelukkig prijzen met een Damescomité in haar midden. Naast de helpende hand die ze vaak bieden op allerlei vlakken, kent de hele Nederweerter gemeenschap inmiddels de overheerlijke wafels die bij elk evenement te koop aangeboden worden en gretig aftrek vinden. De opbrengst hiervan wordt te pas en te onpas aangeboden aan onze vereniging waarmee ze ons dikwijls verrassen.  

Voor meer info damescomite@harmonienederweert.nl

Ger Lempens
Marleen Feijen
Ine Geenen
Toos Kuijpers
Zus Sieben
Mientje Wullems

Logistiek Team

Bij elk evenement kunnen we als vereniging een beroep doen op de leden van ons logistiek team. Zij versjouwen het instrumentarium en steken een helpende hand toe bij het opbouwen en afbreken. Hun inzet zorgt voor een heel stuk ontlasting van onze muzikanten en dit wordt enorm gewaardeerd.

Jan Bakker
Sjra Berben
Frans Cuijpers
Paul Douven
Robert van Renswouw
Henk van Diepen

Vrienden van Harmonie St. Joseph

In 1987 werd dan ook het comité Vrienden van Harmonie St. Joseph opgericht. Een vereniging goed besturen is namelijk niet zo eenvoudig meer. Een bestuurslid moet bereid zijn daar heel wat vrije tijd en energie in te steken. En omdat een (te) groot bestuur ook weer niet de ideale oplossing is, hebben wij er voor gekozen de hulp in te roepen van een aantal prominente Nederweertenaren die het bestuur met (vooral) raad maar ook metterdaad bijstaan.

Peter Willekens
Peter Stultiens
Hans Houtman
Jacques van der Hulst
Lies van de Kerkhof
Gerard Kessels

Simon van Loon
Martien Moonen
Eric van der Putten
Helmus Roost
Michel Stienen
Kitty Verspagen
Leon Wijen