Skip to content

Bijzondere Leden

Ere leden

Gewone leden en bestuursleden van de vereniging met bijzondere en langdurige verdiensten voor de vereniging kunnen worden benoemd tot ‘Erelid’. Om tot Erelid te kunnen worden benoemd is een besluit van de algemene ledenvergadering nodig.

Jo Kneepkens (1996) †
Harry Sentjens (2002)
Theo Verheijen (2002) †
Fred Gerits (2005) †

Harry Pleunis (2011) †
Bèr Moonen (2014) †
Giel Bruijnaers (2016)
Theo Pleunis (2017)
Leny Berben-Coumans (2018)

Leden van verdienste

Leden van de vereniging of personen van buiten de vereniging met buitengewone verdiensten voor de vereniging kunnen bij bijzondere gelegenheden worden benoemd tot ‘Lid van Verdienste’. Om tot Lid van Verdienste te kunnen worden benoemd is een unaniem bestuursbesluit nodig.

Pierre Coenen (2001)
Jan van de Kerkhof (2004)
Jo Beckers (2007)
Hendria Bollen-Jilesen (2009)
Monique Douven-Biemans (2012)
Paul Douven (2012)
Jack Verhijden (2015)
Antoon Feijen (2015) †

Lies Pleunis-Steijvers (2016)
Mia Pleunis-Koppen (2016)
Boy Hendrix (2016)
Frans Cuijpers (2016)
Willemien Beckers-Cuijpers (2017)
Marlie Princen-Frencken (2017)
Henk van Diepen (2017)

Damescomité

Onze vereniging mag zich gelukkig prijzen met een Damescomité in haar midden. Naast de helpende hand die ze vaak bieden op allerlei vlakken, kent de hele Nederweerter gemeenschap inmiddels de overheerlijke wafels die bij elk evenement te koop aangeboden worden en gretig aftrek vinden. De opbrengst hiervan wordt te pas en te onpas aangeboden aan onze vereniging waarmee ze ons dikwijls verrassen.  

Voor meer info damescomite@harmonienederweert.nl

Ger Lempens
Marleen Feijen
Ine Geenen
Toos Kuijpers
Zus Sieben
Mientje Wullems

Logistiek Team

Bij elk evenement kunnen we als vereniging een beroep doen op de leden van ons logistiek team. Zij versjouwen het instrumentarium en steken een helpende hand toe bij het opbouwen en afbreken. Hun inzet zorgt voor een heel stuk ontlasting van onze muzikanten en dit wordt enorm gewaardeerd.

Jan Bakker
Sjra Berben
Frans Cuijpers
Paul Douven
Har Lempens
Ad Rijkers
Robert van Renswouw
Henk van Diepen

Vrienden van Harmonie St. Joseph

In 1987 werd dan ook het comité Vrienden van Harmonie St. Joseph opgericht. Een vereniging goed besturen is namelijk niet zo eenvoudig meer. Een bestuurslid moet bereid zijn daar heel wat vrije tijd en energie in te steken. En omdat een (te) groot bestuur ook weer niet de ideale oplossing is, hebben wij er voor gekozen de hulp in te roepen van een aantal prominente Nederweertenaren die het bestuur met (vooral) raad maar ook metterdaad bijstaan.

Peter Willekens
Peter Stultiens
Hans Houtman
Jacques van der Hulst
Lies van de Kerkhof
Gerard Kessels

Simon van Loon
Martien Moonen
Eric van der Putten
Esther Raemaekers
Helmus Roost
Michel Stienen
Leon Wijen