• Banner_2018_1_gt.jpg

Belangrijke data voor onze vereniging: 1981 - 2000

 

1 december 2000

Receptie ter gelegenheid van het feit dat Jo Beckers 25 jaar als instructeur van de drumband aan onze harmonie is verbonden.


10 september 2000

Onze jeugdharmonie neemt deel aan een concert voor jeugdorkesten in Sterksel. Hun optreden heeft als thema “Oerwoud”.


4 maart 2000

Ons lid en jeugddirigent Boy Hendrix wordt vanwege zijn vele verdiensten onderscheiden met de ‘Kolderpin’. Wij zijn natuurlijk heel trots en begeleiden hem tijdens de Vastelaovundjsoptocht.


29 oktober 1999

Ons verenigingslokaal ‘Madeira’ bestaat 25 jaar en wij brengen uitbater en harmonievriend Pierre Coenen een serenade.


23 en 24 oktober 1999

Harmonie St. Joseph tekent voor de organisatie van het 2e Bondsconcours van de LBM in de Maaspoort in Venlo. Der organisatie was een groot succes.


11 september 1999

Fanfare St. Jozef Beringe organiseert een Proms-fantasy in de sporthal van Panningen. Natuurlijk doen we ook dit samen.


22 augustus 1999

Onze oud-voorzitter Huub Janssen is plotseling overleden. Nederweert rouwt om het verlies van deze bijzondere man. Ter nagedachtenis wordt de zeswekendienst op 16 oktober daaropvolgend door ons muzikaal opgeluisterd. Wij namen afscheid door het spelen van De Laatste Groet.


8 juli 1999

Algemene ledenvergadering. Hendria Bollen-Jilesen werd verkozen tot bestuurslid. Zij wordt de nieuwe jeugdcoördinator van de harmonie.


2, 3 en 4 juni 1999

Onze blaaskapel Klein mèr Neugter brengt een succesvol bezoek aan Reimlingen (Duitsland) en verzorgt daar een aantal optredens.


18 april 1999

Onze drumband heeft een muzikale uitwisseling met de drumband van Activiteitencentrum ‘De Pappelhof’ uit Roermond en Drum- en Lyrakorps Heromene uit Heibloem.


17 januari 1999

Met muziek begeleiden we ons lid Prîns Matthijs I (Kaan) en zijn Prinses Mireille van huis naar de grote Prinsenreceptie. Dat deden we ook met de Vastelaovundjsoptocht op maandag 15 februari.


4 oktober 1998

Onze drumband nam deel aan het LBT-Bondsconours in Venray. Zij behaalden onder leiding van instructeur Jo Beckers maar liefst 85,25 punten. Dit resultaat was goed voor een 1e prijs met promotie naar de 1e divisie.20 juni 1998

Deelname drumband aan het Peeltoernooi in Meijel. Zij behaalden het predicaat ‘Goed tot Zeer goed’.


24 mei 1998

Wij geven een concert tijdens het Cultureel Zomerevenement in Thorn.


28 maart 1998

Een primeur voor de regio. De organisatie en uitvoering van de eerste Proms-fantasy in het sportcentrum samen met Fanfare St. Jozef Beringe werd een geweldig succes. Er werkten mee Watts in a Name, het Jongerenkoor Sympathy, de entertainer Jos van Dooren en de solisten Sandra Korsten, Nancy Speksnijder, Peter Poell, Jean Stassen, Peters Sentjens, Noël Seerden en Frans Hoebers.


14 februari 1998

De harmonie levert het Boerenbruiloftsgezelschap van V.V. De Pinmaekers. Bruid Anita Kaan en bruidegom Giel Bruijnaers gingen samen metr bruidsmeisje Nicole Stultiens voor in een geweldig feest met veel muziek. Ouders Huub en Nellie Janssen en Piet en Marie-José Koppen en getuigen Jolanda Knapen en Nicole Bakker maakten het gezelschap compleet.


27 oktober 1997

Ons Erelid Piet Vinken is plotseling overleden. Hij werd op zaterdag 1 november daaropvolgend begraven. Wij bewezen hem een muzikale laatste eer en namen afscheid met ´De Laatste Groet´.

Erelid Piet Vinken


12 oktober 1997

Deelname aan het LBM-Bondsconcours inde Maaspoort in Venlo. Voor de eerste maal onder leiding van dirigent Piet Jeegers en als debutant in de Ere-afdeling. Als verplichte werk speelden we Ballet Dreams (C. Lankester) en als keuzewerk Othello (Alfred Reed). Het resultaat 311 punten. Dit is goed voor een 1e prijs met meteen promotie naar de Superieure afdeling!


9, 10 en 11 mei 1997

Blaaskapel Klein mèr Neugter viert haar 50-jarig bestaansfeest. Een geslaagde happening met bezoek van kapellen uit Reimlingen en Bremen en een drukbezochte receptie.


9 december 1996

Serenade in Ouderencentrum St. Joseph bij gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Vrienden van Harmonie St. Joseph. In dat kader schenken zij een nieuwe pauken.


29 en 30 juni 1996

Concertreis naar Dudelange (Luxemburg). Er worden concerten gegeven in de sporthal van Dudelange en op een kiosk in het centrum van Luxemburg-stad.


19 juni 1996

Jo Kneepkens neemt afscheid als bestuurslid. Vanwege zijn langdurige en bijzondere verdiensten wordt hij benoemd tot Erelid. Piet Koppen neemt zijn plaats in als bestuurslid drumbandzaken.


21 april 1996

Rolf Prejean neemt met een muzikaal intermezzo met zijn jeugdharmonie tijdens het Onderling Solistenconcours afscheid. Hij draagt de dirigeerstok van het jeugdorkest over aan Boy Hendrix.


19 februari 1996

Er wordt een Vastelaovundjsvaandel in gebruik genomen speciaal voor de carnavalsactiviteiten. Rob Truijen, Leny Berben en Jan Korsten tekenen voor het ontwerp en de uitvoering.


17 februari 1996

Ons bestuurslid Giel Bruijnaers ontvangt de Kolderpin. Ook wij zijn trots en begeleiden hem tijdens de Vastelaovundjsoptocht.


21 november 1995

Algemene ledenvergadering. De nieuwe statuten worden door de leden goedgekeurd.


7 november 1995

Ons lid Jo Doensen overlijd na een kort ziekbed. Overeenkomstig zijn wens begeleiden we zijn uitvaart op 11 november 1995 met muziek. Wij speelden voor hem Chodoenska en geheel volgens de traditie deden wij hem uitgeleide met ´De Laatste Groet´.

 

Jo Doensen


25 juni 1995

Het harmonie-orkest neemt deel aan een Groot Regionaal Muziek Festival in Tungelroy georganiseerd bij gelegenheid van het 50-jarig bestaansfeest van Fanfare St. Jan en de 70ste verjaardag van hun beschermheer, de heer Raatjes uit Soest.

Applaus na het concert in Tungelroy


17 juni 1995

Deelname aan het  Peeltoernooi door de drumband. Het resultaat: ‘Goed’.


12, 13 en 14 mei 1995

Concertreis van Klein mèr Neugter naar Bremen (Duitsland).

Klein mèr Neugter op de foto in Bremen


6 oktober 1994

Serenade bij gelegenheid van de opening van Wijen Woonplezier. Onze grote Vriend Sjra Wijen krijgt bij die gelegenheid het ‘oude’ vaandel in bruikleen voor zijn museum.


18 september 1994

Onze drumband zocht het hogerop. Zij namen deel aan het Jordaanfestival in Amsterdam en kwamen thuis met een 1e prijs met lof en een hééél grote beker.

Onze drumband tijdens de optocht dwars door de Jordaan


18 juni 1994

Onze drumband nam deel aan het Peeltoernooi in Asten en behaalde het predicaat ‘Ruim voldoende’.


12 juni 1994

Deelname van het harmonie-orkest aan het Peeltoernooi in Asten. Onder leiding van dirigent Piet Jeegers wordt het predicaat ‘Goed’ behaald. 


2 januari 1994

Tijdens het Nieuwjaarsconcert in Gemeenschapshuis De Pinnenhof draagt Theo Peeters de dirigeerstok over aan Piet Jeegers.

Afscheid dirigent Theo Peeters


7 december 1993

Tijdens de najaarsvergadering wordt afscheid genomen van Wil Kessels als bestuurslid.


24 oktober 1993

Onder leiding van dirigent Theo Peeters wordt in de afdeling Uitmuntendheid deelgenomen aan het Bondsconcours in de Rodahal in Kerkrade. Als verplichte werk werd gespeeld Celestial Celebration (James Curnow) en als keuzewerk Three fragments for Band  (Hiroaki Kuwahara). Er werd met 306,5 punten een 1e prijs behaald en de lang gehoopte promotie naar de Ere-afdeling. Een waardig afscheid voor dirigent Theo Peeters.


19 juni 1993

Onze drumband nam met 22 slagwerkers deel aan het Peeltoernooi in Oostrum. In de 2e divisie, sectie a-b werd het predicaat ‘Goed’ behaald.


6 juni 1993

Op het MLS-toernooi in Posterholt werd door het harmonie-orkest onder leiding van Theo Peeters met 62 muzikanten het predicaat ‘Goed’ behaald.


3 november 1992

Huub Janssen neemt afscheid als voorzitter en bestuurslid. Hij wordt opgevolgd door Theo Verheijen. Ook Wim Mertens stopt als bestuurslid. Bij die gelegenheid worden hij én Piet Vinken benoemd tot Erelid. Tot nieuwe bestuursleden worden gekozen Jan Vossen en Giel Bruijnaers.


27 september 1992

De drumband gaat op concours in Panningen. Zij behalen onder leiding van instructeur Jo Beckers 288,5 punten. Dit is goed voor een 1e prijs en promotie naar de 2e divisie. Het laatste optreden van tambour-maître Anita Kaan. Zij draagt de stok over aan Nicole Bakker. Zij is dan net 14 jaar en de jongste tambour-maître in de regio.


14 juni 1992

Deelname aan het MLS-toernooi in Haelen. Met 53 muzikanten behaalden we het predicaat ‘Ruim voldoende’.


3 juni 1992

Onze drumband nam deel aan het Peeltoernooi in Smakt en behaalde met 21 tamboers het predicaat ‘Goed’.


9 juni 1991

Het Peeltoernooi werd gehouden in Horst-America en het harmonie-orkest behaalde met 58 muzikanten onder leiding van Theo Peeters het predicaat ‘Zeer goed’.


29 april 1991

Oud-voorzitter Wim Mertens ontving ter gelegenheid van Koninginnedag een Koninklijke Onderscheiding. Vanwege zijn verdiensten onder andere voor onze harmonie ontving hij de Eremedaille in zilver behorende bij de Orde van Oranje Nassau.


16 maart 1991

Feestvergadering en reünie in het feestpaviljoen aan de Hulsenweg. Bij die gelegenheid ontvangt ons lid Jo Doensen een Koninklijke onderscheiding. Vanwege al zijn verdiensten voor onze harmonie ontving hij de Eremedaille in zilver behorende bij de Orde van Oranje Nassau. De Vrienden van Harmonie St. Joseph boden een nieuw vaandel aan. Het ontwerp is van Pieter Schreurs en voor de uitvoering tekende mevrouw van Diepen uit Weert. Tijdens de vergadering werd eveneens het speciaal vervaardigde jubileumboekje gepresenteerd.


10 maart 1991

Bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan wordt in de St. Lambertuskerk een Eucharistieviering muzikaal opgeluisterd. Samen met Gemengde Zangvereniging Bel Canto wordt de Missa Simplex van Piet Stalmeijer uitgevoerd. De afsluiting was het hoboconcert van Bellini uitgevoerd door ons eigen lid Henny van Dooren.

Eucharistieviering gouden jubileum


8 juni 1990

Het harmonie-orkest nam deel aan het MLS-toernooi in Heel. Ze behaalden onder leiding van Theo Peeters met 50 muzikanten het predicaat ‘Ruim voldoende’.


18 november 1989

Bij gelegenheid van zijn 40-jarig lidmaatschap ontvangt Piet Vinken voor zijn vele verdiensten voor onze harmonie een Koninklijke onderscheiding. Hij wordt onderscheiden met de Eremedaille in zilver behorende bij de Orde van Oranje Nassau.


16 september 1989

Start van onze jeugdharmonie. Onder leiding van dirigent Theo Peeters starten 29 jeugdige muzikanten.


3 juni 1989

Deelname van het harmonie-orkest aan het MLS-toernooi in Leveroy. We behaalden met 53 muzikanten het predicaat “Goed”.


16 oktober 1988

Door het harmonie-orkest wordt onder leiding van dirigent Theo Peeters in de afdeling Uitmuntendheid deelgenomen aan het Bondsconcours in de Oranjerie te Roermond. De 64 muzikanten blazen 302 punten bij elkaar. Dit is goed voor een fraaie eerste prijs.


18 juni 1988

Het harmonie-orkest naam deel aan het MLS-toernooi in Beegden. Met 61 muzikanten behaalden we onder leiding van Theo Peeters het predicaat ‘Ruim voldoende’.


12 mei 1988

Deelname aan het Peeltoernooi in Griendtsveen. Met 61 muzikanten behaalde het harmonie-orkest het predicaat ‘Ruim voldoende’.


28 november 1981

Erelid Tjeu van Eijk (Klumpe Tjeu) wordt door voorzitter Hub Janssen gehuldigd voor zijn 70-jarig lidmaatschap.

Erelid Yjei van Eijk ontvangt een bondsonderscheiding vanwege zijn 70-jarig jubileum


28 mei 1987

Het Peeltoernooi vond plaats in Oploo. Het harmonie-orkest nam met 54 muzikanten deel en behaalde het predicaat ‘Goed’.


14 juni 1986

Deelname aan het Peeltoernooi in Meijel. Met 56 muzikanten behaalde het harmonie-orkest het predicaat ‘Goed’.


29 september 1985

Onze drumband nam deel aan het Bondsconcours in Roggel. Zij behaalden onder leiding van Jo Beckers in de 3e divisie met 294 punten een 1e prijs.


12 mei 1985

Op het Peeltoernooi in Helenaveen werd door het harmonie-orkest met 63 muzikanten het predicaat ‘Zeer goed’ behaald.


27 januari 1985

Op het podium van het Amphion-theater in Doetinchem wordt geschiedenis geschreven. In de afdeling Uitmuntendheid behaalde ons harmonie-orkest onder leiding van Theo Peeters 302,5 punten.


7 oktober 1984

In de sporthal van Leuken-Weert wordt door Fanfare St. Jan Tungelroy een van de drie Bondsconcoursen georganiseerd. Wij namen met het harmonie-orkest met 59 muzikanten onder leiding van dirigent Theo Peeters deel in de afdeling Uitmuntendheid. Het resultaat: 302 punten, een royale 1e prijs en uitnodiging tot deelname aan de Landskampioenschappen.


17 juni 1984

Deelname aan het MLS-toernooi in Boukoul. Met 60 muzikanten werd door het harmonie-orkest het predicaat ‘Goed’ behaald.


18 september 1983

Onze drumband nam deel aan het Bondsconcours in Posterholt. In de 3e afdeling werd onder leiding van instructeur Jo Beckers met 300 punten in de 3e divisie, sectie A een fraaie 1e prijs behaald.

Optreden tijdens Bondsconcours


25 juni 1983

Op het Peeltoernooi in Neerkant werd door het harmonie-orkest met 50 muzikanten het predicaat ‘Goed’ behaald.


8 mei 1982

Deelname aan het Peeltoernooi in Hegelsom. Het predicaat ‘Ruim voldoende’ werd behaald.


23 april 1982

Voor de eerste keer met dirigent Theo Peeters naar het Gemeentelijk Muziekfestival. De score ‘Goed’ werd behaald.


6 september 1981

Op het Bondsconcours in Haelen veroverde onze drumband onder leiding van instructeur Jo Beckers een 1e prijs. Tambour-maître Anita Kaan sleepte de prijs voor de beste tambour-maître in de wacht.


9 mei 1981

Voor de laatste keer met dirigent Mathieu van Dooren deelname aan het Peeltoernooi. Met 47 muzikanten werd door het harmonie-orkest in Vierlingsbeek het predicaat ‘Zeer goed’ behaald.