• Banner_2018_1_gt.jpg

Belangrijke data voor onze vereniging: 2001 - heden

 


28 juni 2015

Deelname door het harmonieorkest aan het 49e Peeltoernooi in Meijel. Jurylid Alex Schillings beoordeelde de uitvoeringen. Onder leiding van dirigent Fer Koolen behaalden onze muzikanten het predicaat ‘Ruim Voldoende tot Goed’.


29 augustus 2014

De Kerkstraat en het Lambertushof werden na een omvangrijke reconstructie opnieuw geopend door het onthullen van een historische waterput. Voor de eerste keer in ons bestaan deden we een flashmob. We kregen veel leuke reacties van en uit het publiek die dit verrassend optreden van hun harmonie erg wist te waarderen.

 
22 juni 2014

Ons harmonieorkest nam onder leiding van dirigent Fer Koolen deel aan het 48e Peeltoernooi te Meijel. Jurylid Fried Dobbelsteen waardeerde het optreden met het predicaat 'Ruim Voldoende tot Goed'.


15 april 2014

Jo Beckers draagt na bijna 39 jaar zijn functie als instructeur van onze slagwerkgroep over aan de 33-jarige Patrick Vlassak uit Weert. Vanwege zijn langdurige en bijzondere inzet en betrokkenheid wordt Jo Beckers benoemd tot Ere-instructeur.


10 november 2013

Onze slagwerkgroep behaalde in de sporthal van Nederweert onder leiding van instructeur Jo Beckers en tambour-maître Brenda Rijkers tijdens het Bondsconcours van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen in de 2e divisie, sectie A2 met 80 punten een mooie 1e prijs. Zij speelden als concertwerk 'Metamorphosis' van Vincent Cox en als lopend werk de mars 'Herbie' van Ad Triepels.


23 augustus 2013

Samen met harmonie Pro Musica Nederweert-Eind zorgden wij voor de muzikale noot bij de feestelijke heropening van de verbrede Brug 15 en de reconstructie van de Brugstraat en het Horecaplein. Een historisch moment in de Nederweerter geschiedenis.

 
21 juni 2012

Onze laatste repetities in Zaal Grand Madeira die per 1 juli 2012 haar deuren sluit. Hiermee komt er na bijna 60 jaar een einde aan een verbondenheid van onze harmonie met dit verenigingslokaal waar we goede en slechte tijden hebben mogen meemaken. Wij hebben gelukkig een nieuwe repetitielokaal kunnen vinden en komen letterlijk over de brug want we verhuizen naar het gebouw van handboogvereniging Willem Tell op Budschop.


17 december 2011

Oud-voorzitter, oud-bestuurslid en erelid Wim Mertens overleed. Een verenigingsman in hart en nieren die zich zeer betrokken voelde bij zijn harmonie. Wij speelden te zijner nagedachtenis tijdens de zeswekendienst op zaterdag 28 januari 2012 in de Sint Lambertuskerk.

 Erelid Wim Mertens

 

12 mei 2012 

Op deze dag was de geheel vernieuwde website een feit. Met dank aan Frank Lempens en Patrick Coumans beschikken we vanaf nu over een moderne, frisse website. Onze voorzitter Giel Bruijnaers zorgt voor de content waardoor de website ook altijd actueel is. En dat is lang niet altijd vanzelfsprekend bij websites! Gelijktijdig werd ook de door onze secretaris Antoon Feijen ontwikkelde ledenadministratieprogramma in gebruik genomen. Een geîntegreerd programma voor het bijhouden van de ledengegegevens, de instrumenten en de uniformen met toebehoren.

 

 


9 mei 2011

Ons, op dat moment oudste, erelid Bèr van de Kerkhof overlijdt op 89-jarige leeftijd. Op 14 mei was in de St. Lambertuskerk de uitvaartdienst van deze bijzondere man. Onze drumband begeleidde hem op zijn laatste tocht. We speelden aan het einde van de dienst de door hem geschonken ´Mars der Medici´ en namen geheel volgens onze traditie afscheid van hem door het spelen van de treurmars ´De Laatste Groet´.

 
30 maart 2011

Algemene ledenvergadering. Guus van Cruchten wordt benoemd tot bestuurslid Harry Pleunis wordt vanwege zijn verdiensten benoemd tot erelid.


28 oktober 2010

Jos Zegers uit Kerkrade neemt het dirigeerstokje over uit handen van projectdirigent Fer Koolen. Vanaf deze datum staat het harmonie-orkest onder zijn leiding.


5 juni 2010

Onze slagwerkgroep behaalde met 17 muzikanten onder leiding van instructeur Jo Beckers het predicaat ´Goed tot Zeer Goed' op het Peeltoernooi in Meijel.


22 en 23 mei 2010

In samenwerking met Rabobank Weerterland en Cranendonck brachten wij onder leiding van onze dirigent Fer Koolen opnieuw twee geweldige Promsconcerten op de planken in het sportcentrum van Nederweert. Dit maal onder de naam ‘Rabo Proms-fantasy , highlights van pop tot klassiek’. Er werd medewerking verleend door de Zanggroep Timeless uit Someren-Eind onder leiding van Henk Baetsen en een gelegenheidscombo bestaande uit Anouk Roost (basgitaar), Danny Princen (drums), Kevin Rhoe (gitaar) en Eric Kessels (toetsen). Als solisten traden op Florieke Beelen, Monique Knapen-Hendrix, Hanneke van Eijk, Peter Poell, Jean Stassen, William Wulmsen en Henk Poell. De presentatie was in handen van Conny van Laer en Peter Stultiens. Ruim 2.000 bezoekers genoten van het spektakel dat ook op twee grote schermen naast de bühne te volgen was. Originele filmbeelden op een gigantisch scherm op de bühne en een geweldige lichtshow ondersteunden de muziek.


24 april 2010

Tijdens de kampioenswedstrijd voor marssecties in de Veluwehal in Barneveld behaalde onze drumband met 17 muzikanten onder leiding van instructeur Jo Beckers en tambour-maître Brenda Rijkers met 91,34 het Nederlands Kampioenschap in de 3e divisie.


11 april 2010

Ons Erelid Jan Korsten overleed op 77-jarige leeftijd. Een betrokken en markant lid van onze harmonie vanaf zijn 12e jaar. Op 17 april speelden wij tijdens de herdenkingsbijeenkomst en uitvaart in Zaal Grand Madeira. Een indrukwekkend afscheid van een bijzonder mens.


18 februari 2010

Fer Koolen neemt als projectdirigent voor de Rabo Proms-fantasy het dirigeerstokje over van interim-dirigent Wiel Vervoort.


4 oktober 2009

Onze drumband behaalde in de sporthal van Heythuysen onder leiding van instructeur Jo Beckers en tambour-maître Brenda Rijkers tijdens het Bondsconcours van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen in de 3e divisie, sectie A2 met 85,56 punten een schitterende 1e prijs met promotie naar de 2e divisie én de titel Limburgs Kampioen.

3 oktober 2009

Onze slagwerkers Frank van Montfort en Pieter Kanters werden in Elburg als duo in de 4e divisie, sectie drumset met 88 punten Nederlands Kampioen.


21 juni 2009

Samen met Harmonie Pro Musica Nederweert-Eind, solist Peter Poell en de Ray Stabbing Singers gaven wij onder leiding van dirigent Wiel Vervoort een optreden tijdens het evenement ´Muziek & Harmonie´ in een gigantisch feestpaviljoen in Altweerterheide.

16 juni 2009

Oud-bestuurslid en Erelid Piet Koppens overleed nog vrij onverwacht op 86-jarige leeftijd. Hij was 30 jaar bestuurslid van onze vereniging waarvan 20 jaar als secretaris. Wij namen afscheid en speelden ´De Laatste Groet´ tijdens zijn uitvaart in de St. Lambertuskerk.


6 juni 2009

Onze slagwerkgroep behaalde met 17 muzikanten onder leiding van instructeur Jo Beckers het predicaat 'Ruim voldoende tot Goed' op het Peeltoernooi in Meijel.


28 april 2009

Vanwege zijn verdiensten voor onze en andere verenigingen werd onze collega-muzikant en tweede dirigent Boy Hendrix bij gelegenheid van Koninginnedag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Evers reikte hem thuis in het bijzijn van zijn familie en het harmoniebestuur de onderscheiding uit.


15 maart 2009

Onze drumbandleden Pieter Kanters en Frank van Montfort namen deel aan de Limburgse Kampioenschappen voor solisten en kleine ensembles van de LBT in Melick. In de 4e divisie, sectie drumset wisten zij als duo maar liefst 86,5 punten te behalen werden hierdoor Limburgs Kampioen!
4 januari 2009

Dirigent Piet Jeegers draagt na 15 jaar het dirigeerstokje over aan interim-dirigent Wiel Vervoort uit Blerick.


12 oktober 2008

Deelname een het Bondsconcours in het Parkstad Theater in Heerlen. Onder leiding van dirigent Piet Jeegers nemen we deel in de 1e divisie. Met 94 muzikanten voeren we uit als verplichte werk The Seven Wonders of the Anciënt World, delen 1, 2 en 3 (Alex Poelman) en als keuzewerk Mannin Veen, Dear Ilse of Mann (Haydn Wood). Resultaat: 82,75 punten. Een mooi resultaat met zoveel jeugdige leden.


4 oktober 2008

Drumbandlid Frank van Montfort neemt deel aan de Nederlandse Kampioenschappen voor Solisten en Ensembles. Hij krijgt voor zijn uitvoering van de jury 85 punten en wordt Nederlands Kampioen in de 4e divisie, sectie Drumset.


7, 8 en 9 september 2007

Blaoskapel Klein mèr Neugter bestond 60 jaar en vierde dit in dit weekend met o.a. een dorpsontbijt samen met de gasten uit Reimlingen.


1 juli 2007

Het Oud Limburgs Schuttersfeest vindt plaats in Nederweert omdat Schutterij St. Antonius in 2006 de grote winnaar van dit feest was. Wij mochten de openingsceremonie spelen en de grote optocht van 108 schutterijen openen. Het was ´Um neet te misse´.


30 april 2007

Dankzij de inspanningen van velen en met name Jan van de Kerkhof mochten we op Koninginnedag 2007 onze nieuwe uniformen presenteren.


27 april 2007

Vanwege zijn verdiensten voor onze en andere verenigingen werd onze vaandeldrager en Lid van Verdienste Jan van de Kerkhof bij gelegenheid van Koninginnedag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Evers reikte hem thuis in het bijzijn van zijn familie en het harmoniebestuur de onderscheiding uit.
11 april 2007

Toch nog vrij onverwacht overleed ons zeer gewaardeerd lid Truus Verstappen. Zij was bestuurslid (penningmeester) en later klarinettiste tot een ziekte haar gehoor beschadigde. Toch bleef zij intensief betrokken bij onze vereniging en zette ze zich nog op allerlei terreinen in. Op haar uitdrukkelijke wens vond de crematie in zeer besloten kring plaats.


25 oktober 2006

Tijdens een extra algemene ledenvergadering worden de keuzes gemaakt voor onze nieuwe uniformen.


29 maart 2006

Tijdens de algemene ledenvergadering wordt Jan Korsten vanwege zijn vele verdiensten voor onze vereniging benoemd tot Erelid.


19 maart 2006

We vierden op deze dag (de naamdag van onze patroonheilige St. Joseph én onze oprichtingsdag) ons 65-jarig jubileum. Een gouden randje kreeg deze dag doordat ons bestuurslid en vice-voorzitter Theo Pleunis vanwege zijn belangeloze inzet voor onze vereniging Koninklijk werd onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Waarnemend burgemeester Vos reikte hem deze onderscheiding uit.

11 december 2005

Wij verlenen onze muzikale medewerking aan het Kerstconcert van Gemengde Zangvereniging Bel Canto in de St. Lambertuskerk. De opbrengst komt ten goede aan de restauratie van dit monument.

26 oktober 2005

Onze collega-muzikant Jan Jansen overleed na een ingrijpende operatie nog vrij onverwacht. Wij hadden de eer zijn enige wens te mogen vervullen en namen op 29 oktober met veel muziek afscheid van hem in de St. Lambertuskerk. Een waardig afscheid van een muzikant die 56 jaar lid was van onze harmonie.


1 oktober 2005

Samen met Fanfare St. Jozef Beringe brachten wij opnieuw een geweldig Promsconcert op de planken in het sportcentrum. Dit maal onder de naam Upstairs®Proms-fantasy , highlights van klassiek tot pop. Er werd medewerking verleend door de koren Sympathy en Young Forever en de rockband MeadoW. Als solisten traden op Ellen en Sanne Valkenburg, Marjos Metsemakers, Peter Poell, Theu Ketelaers, Jean Stassen, Frans Hoebers en Vocal Group Mystique. De presentatie was in handen van Conny van Laer en Peter Stultiens. Ruim 900 bezoekers genoten van het spektakel dat ook op twee grote schermen naast de bühne te volgen was. Originele filmbeelden ondersteunden de muziek.

15 augustus 2005

Onze collega-muzikant Thieu Princen overleed na een kort ziekbed. Wij namen overeenkomstig zijn laatste wens op 20 augustus met veel muziek afscheid van hem in de St. Lambertuskerk. Het werd een indrukwekkend vaarwel.


18 juni 2005

Onze slagwerkgroep behaalde met 15 muzikanten onder leiding van instructeur Jo Beckers het predicaat 'Ruim voldoende tot Goed' op het Peeltoernooi in Horst-Meterik.


28 en 29 april 2005

Lintjesregen en dubbel feest bij Harmonie St. Joseph. Zowel onze oud-penningmeester, muzikant én erelid Fred Gerits als onze voorzitter Giel Bruijnaers worden bij gelegenheid van Koninginnedag voor hun langdurige en belangeloze inzet (o.a. voor onze harmonie) door H.M. de Koningin benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Waarnemend burgemeester Vos reikte hen de onderscheiding uit.

   


23 maart 2005

Algemene ledenvergadering. De door secretaris Antoon Feijen gemaakte website www.harmonienederweert.nl wordt officieel gepresenteerd. We nemen afscheid van Fred Gerits als bestuurslid en penningmeester. Voor zijn vele en langdurige verdiensten wordt hij benoemd tot Erelid van Harmonie St. Joseph.

   


31 december 2004

Op Oudejaarsdag draagt Fred Gerits het penningmeesterschap over aan Marlie Frencken.


3 november 2004

Extra ledenvergadering vanwege de door de gemeente opgelegde bezuinigingen. De contributies moeten de komende jaren behoorlijk worden verhoogd. De leden steunen dit. Onze vaandeldrager Jan van de Kerkhof wordt vanwege het vele werk dat hij voor ons achter de schermen verricht benoemd tot Lid van Verdienste.


16 oktober 2004

Tijdens een Mini-Proms voor Jeugdorkesten in Weert wist onze jeugdharmonie een schitterende 2e plaats te behalen.


19 september 2004

Onze slagwerkgroep neemt onder leiding van instructeur Jo Beckers en tambour-maître Nicole Bakker met 18 muzikanten in de 2e divisie deel aan het Bondsconcours in de sporthal van Nieuw-Bergen. Uitgevoerd werden als lopend werk The Percussian Kids (J.G. Schroën) en als concertwerk Drumphonic (Henk Mennens). Hun optreden was goed voor 82,58 punten, een fraai 1e prijs. Dit was tevens het laatste optreden van tambour-maître Nicole Bakker. Zij draagt haar stok over aan Brenda Rijkers.


22 juli 2004

Ter afsluiting van het seizoen wordt onder het motto ‘de harmonie komt naar je toe deze zomer’ voor de eerste maal een populair Zomeravondconcert gegeven in het park van Budschop. Vanwege een operatieve ingreep bij de dirigent neemt Gerard Alofs de leiding waar.


20 juni 2004

Voor de eerste maal in haar geschiedenis neemt Harmonie St. Joseph deel aan de Stadsprocessie van Weert die dit jaar in het teken staat van het 600-jarig bestaan van de Broederschap van O.L. Vrouw tot Weert.

   

 


19 juni 2004

Onze slagwerkgroep nam onder leiding van instructeur Jo Beckers deel aan het Peeltoernooi in Meijel. Zij behaalden het predicaat ‘Ruim voldoende tot Goed’.


10 juni 2004

Samen met muzikanten en besturen van Harmonie Melodie der Peel, Harmonie Pro Musica en Fanfare Concordia protesteren wij met muziek aan het gemeentehuis tegen de voorgenomen bezuinigingen op de gemeentelijke subsidies. 


1 en 2 mei 2004

Blaaskapel Klein mèr Neugter reist naar Arnstadt (Duitsland).


31 maart 2004

Tijdens de algemene ledenvergadering worden Marlie Frencken en Henk van Diepen gekozen tot bestuurslid.


14 maart 2004

Onze jeugdharmonie nam succesvol deel aan een Concertdag voor Jeugdorkesten in Heeze.


8 februari 2004

Muzikant en bestuurslid Jan Vossen overlijdt. Wij nemen op indrukwekkende wijze op 14 februari 2004 afscheid van hem.


30 november 2003

Onze jeugdharmonie neemt met succes deel aan een Proms voor Jeugdorkesten in Heel.


26 oktober 2003

Deelname een het Bondsconcours in De Maaspoort in Venlo. Onder leiding van dirigent Piet Jeegers debuteren wij in de Superieure afdeling. Met 83 muzikanten voeren we uit als verplichte werk Al Piemonte (C.A. Pizzini, arr. G. Buitenhuis) en als keuzewerk Rebroll (Salvador Bretons). Resultaat: 81,25 punten, goed voor een fraaie 1e prijs.


7 september 2003

Repetitiedag in Gemeenschapshuis De Pinnenhof. Maestro Heinz Friesen verleent hieraan zijn medewerking.

 

22 juni 2003

Deelname aan het Peeltoernooi in Neerkant. Onze muzikanten behaalden het predicaat ‘Goed’.


29 april 2003

Oud-voorzitter Theo Verheijen wordt vanwege zijn verdiensten voor de harmonie koninklijk onderscheiden. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Een bestuursdelegatie was bij de uitreiking aanwezig.


26 maart 2003

Algemene ledenvergadering. Jack Verhijden wordt verkozen tot bestuurslid.


5 januari 2003

Tijdens het Nieuwjaarsconcert neemt Boy Hendrix afscheid als dirigent van de jeugdharmonie. Hij draagt de leiding van het jeugdorkest over aan Gerard Alofs uit Brunssum.


8 december 2002

De jeugdharmonie neemt deel aan een Proms voor Jeugdorkesten in Beegden.


8 september 2002

Wij tekenen voor de organisatie van het Districtsfestival van de LBT in en om Gemeenschapshuis De Pinnenhof. Naast de concertoptredens is er een optocht door het dorp met defilé aan de Lambertushof.


25, 26 en 27 juli 2002

Blaaskapel Klein mèr Neugter maakt een driedaagse concertreis naar Reimlingen (Duitsland).


26 juni 2002

Algemene ledenvergadering. Theo Verheijen neemt afscheid als voorzitter. Zijn opvolger is Giel Bruijnaers. Ook secretaris Harry Sentjens stopt. Zijn opvolger is Antoon Feijen. Hay Lempens wordt verkozen tot nieuw bestuurslid voor slagwerkzaken. Zowel Theo Verheijen als Harry Sentjens worden vanwege hun langdurige inzet en bijzondere verdiensten benoemd tot Erelid.


2 juni 2002

Het 12 1/2-jarig jubileum van onze jeugdharmonie wordt gevierd met de organisatie van een Concertdag voor Jeugdorkesten in Gemeenschapshuis De Pinnenhof.


8 februari 2002

Joephs Joeks behaalt de eerste plaats op ut Kapelletreffe in Doospel.


24 november 2001

Caeciliafeest in Zaal Grand Madeira. In een jubileumjaar wordt dat dan een Galafeest.


4 november 2001

Het jubileumjaar wordt afgesloten met het muzikaal opluisteren van een Eucharistieviering waaraan ook de Nederweerter bariton Gilles van de Wouw meewerkte. Aansluitend was er een brunch in Zaal Grand Madeira.


14 oktober 2001

Onze jeugdharmonie heeft een optreden in Beegden tijdens een Concertdag voor Jeugdorkesten.


7 oktober 2001

Ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum wordt in Gemeenschapshuis De Pinnenhof een Mega Familie Matinee op de planken gebracht.


6 september 2001

De harmonie gaat online. De harmonieberichten verschijnen als sinds heel veel jaren in het Weekblad voor Nederweert. Vanaf vandaag worden ze ook wekelijks per e-mail verzonden.


30 juni en 1 juli 2001

Zeer geslaagde concertreis naar Neuerburg (Duitsland).


28 juni 2001

Afsluiting van het seizoen met een gezellige barbecue bij de familie Bollen. Benoeming van ‘huisbaas’ Pierre Coenen tot Lid van Verdienste.


16 juni 2001

Onze drumband nam deel aan het Peeltoernooi in Overloon. Hun optreden kreeg het predicaat ‘Ruim voldoende’.


28 en 29 april 2001

Samen met Fanfare St. Jozef Beringe brachten wij een geweldige Rabo-Proms-fantasy op de planken in het sportcentrum. Er werd medewerking verleend door de koren Sympathy en Young Forever en het poporkest No Tuxedo. Als solisten traden op Nancy Meijer, Sandra Korsten, Monique Knapen, Peter Poell, Peter Sentjens, Theu Ketelaers, Jean Stassen, William Wulmsen en Frans Hoebers. Ruim 2.200 bezoekers genoten van het spektakel. De Rabobank was hoofdsponsor vanwege haar 100-jarig bestaan.


17 maart 2001

Feestvergadering en reünie ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan. Bij die gelegenheid worden Harry Sentjens en Jan Verhijden vanwege hun verdiensten voor onze harmonie Koninklijk onderscheiden. Tijdens de vergadering wordt ook het 10-jarig bestaan van het damescomité gevierd.

7 januari 2001

Start van het jubileumjaar met het traditionele Nieuwjaarsconcert in Gemeenschapshuis De Pinnenhof. Als voorproefje op het aanstaande Proms-concert verlenen de solisten Monique Knapen-Hendrix, Nancy Speksnijder en Thieu Ketelaers hun medewerking.