• Banner_2018_1_gt.jpg

De bestuurders van Harmonie St. Joseph

De voorzitters: • Raphael Hobus

Voorzitter vanaf de oprichting in 1941 tot 1951. Directeur-eigenaar van Brouwerij De Pelikaan. Markant dorpsfiguur met zeer zeker bestuurlijke kwaliteiten. Telg uit een oude Nederweerter familie met een mede daaraan te danken overwicht in het dorpsleven van die tijd.


 • Pie Pleunis

Middenstander, muzikaal (prachtige stem tot op zeer hoge leeftijd). Voorzitter van 1951 tot 1955. Tengevolge van bestuurlijke problemen te vroeg moeten afhaken.


 • Gerard Teunissen

Kantoorhouder van de P.T.T. in Nederweert. Lid van de gemeenteraad en van de Raad van Elf. Bestuurde de harmonie in de zestiger gloriejaren. (Van 1955 tot zijn overlijden in 1968).


 • Jozef Kessels

Gemeente-ontvanger en later gemeentesecretaris. Kundig bestuurder met grote kwaliteiten voor het verenigingsleven. Ook voor de harmonie. Legde de basis voor een goeddraaiende vereniging. Was voorzitter van 1970 tot zijn overlijden in 1979.


 • Wim Mertens

Verenigingsman met de moeilijke taak het werk van de vorige voorzitter uit te bouwen. Hoogtepunt in zijn 'carrière', het optreden op de landskampioenschappen in Doetinchem in 1985. Voorzitterschap van 1979 tot 1985.


 • Huub Janssen

Oud-leraar VWO, directeur van het Ouderencentrum in Nederweert, Kenner van het oude Nederweert, de Nederweertenaren en hun historie. Lid van de Gemeenteraad (fractievoorzitter CDA). Voorzitter van 1985 tot 1992.


 • Theo Verheijen

Bedrijfsleider bij Philips. Jarenlang voorzitter van Voetbalvereniging Merefeldia. Muzikant bij Harmonie St. Joseph vanaf 1966. Voorzitter van 1992 tot 2002


 • Giel Bruijnaers

Kabinetschef en hoofd Personeelszaken van de Gemeente Nederweert. Bestuurslid vanaf 1992. Voorzitter van 2002 tot 26 november 2016.


 • Jos Willekens

Lid vanaf 1999. Slagwerker bij de drumband. Bestuurslid vanaf 2015. Gemeenteraadslid. Voorzitter van 26 november 2016 tot heden.


De secretarissen:

 • P.M. Koppen, secretaris/penningmeester van 1941 tot 1965
 • Piet Vinken, secretaris/penningmeester van 1950 tot 1960
 • Harrie Beulen, secretaris/penningmeester van 1960 tot 1962
 • Piet Koppens, secretaris van 1962 tot 1982
 • Jan Knapen, secretaris van juni tot oktober 1982
 • Harry Sentjens, secretaris van 1982 tot 2002
 • Antoon Feijen, secretaris van 2002 tot 2015
 • Frank van Renswouw, secretaris van 2015 tot heden

 


De penningmeesters:

 • Wim Groenen, penningmeester van 1962 tot 1981
 • Truus Verstappen, penningmeester van 1981 tot 1989
 • Fred Gerits, penningmeester van 1989 tot 2005
 • Marlie Princen-Frencken, penningmeester van 2005 tot 2013
 • Tjeu Lempens, penningmeester van 2013 tot heden