• Banner_2018_1_gt.jpg

Jaarverslag 2014

Terugkijkend op 2014 waren er opnieuw veel activiteiten waaruit blijkt dat onze vereniging LEEFT. Zoals de wekelijkse repetities, die de basis zijn om ook goede muziek te kunnen maken en mooie concerten te geven, en op straat spelen, maar ook onze muziek bij de communicanten en de St. Nicolaasintocht zijn belangrijk. Daarnaast het oud papier inzamelen, instrumenten vervoeren, wafels bakken, spullen ophalen en uitsorteren voor de Vlooienmarkt en Marktplaats, instrumenten repareren, muziekpartijen kopiëren, enz. enz. enz. Voor en achter de schermen wordt er altijd heel veel werk verzet voor onze vereniging door veel mensen die zich verbonden weten met onze harmonie. Niet altijd even zichtbaar maar wel onmisbaar.

Ook bereikte ons droevige berichten, zoals het overlijden van onze oud-muzikant en Erelid Harry Pleunis, die op 14-jarige leeftijd lid werd van onze vereniging en dat is hij 64 jaar lang geweest. Harry was geen grote prater maar meer een man van daden, zelden afwezig op een repetitie.
Op 15 maart werd de uitvaart, dit was zijn wens, in de Rochuskerk op Budschop muzikaal verzorgd door zijn (de) harmonie. Het afscheid was indrukwekkend, persoonlijk en mooi. Er waren ten afscheid warme woorden van onze voorzitter, uitgesproken namens ons allemaal.

Zeer verdrietig waren we door het overlijden van Lex Stienen op 7 november. Hij heeft na zijn geboorte op 25 oktober gevochten voor zijn leven maar het helaas niet mogen halen. Voor Janneke en haar gezin een enorm verlies dat amper te bevatten is.

Verheugd waren we met de geboortes van:
Rens, zoon van Yvonne en Erwin Vaes—van de Goor op 2 maart,
Tess, dochter van Nicole en Hay Lempens – Bakker op 15 april,
Niels, zoon van Marion en Paul de Laat – Bloemers op 10 juli,
Noor, dochter van Brenda Rijkers en Frank van den Heuvel op 30 juli,
Boas, zoon van Anke en Henk Vreugdenhil – van der Salm op 17 december.
Wellicht toekomstige nieuwe leden!

Het project Blaasmuziekwinkel ging begin van dit jaar van start. Wij hebben samengewerkt met het RICK (Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie) en de vier Nederweerter basisscholen en financiële ondersteuning van de gemeente Nederweert. Doel (en hoop) voor ons was om hierdoor nieuwe instroom van jeugdleden te genereren.

3 januari    Bowlen jeudharmonie

Het nieuwe jaar start met een activiteit van onze jeugdleden. Zij gingen bowlen bij Chi Chi´s. We wisten ten nog niet dat we aan het einde van het jaar daar met z´n allen opnieuw te gast zouden zijn toen het onder nieuwe eigenaren "Pins & Pints" was geworden. De jongens en meisjes van de jeugdharmonie hadden een leuke middag en er werd fanatiek gestreden voor de prijzen.

5 januari     Nieuwjaarsconcert

Het nieuwe jaar hebben wij ingeluid met het gebruikelijke Nieuwjaarsconcert. Wij hebben veel positieve reactie gekregen op dit concert, zowel “live” na afloop als op Facebook.
De jeugdharmonie, de blokfluitleerlingen, de slagwerkgroep, het harmonieorkest, “onze” instructeur Jo, de dirigenten Gerard en Fer, maar ook het logistiek team, het damescomité, allen hebben aan dit succes weer hun bijdrage geleverd, hiervoor hartelijk dank. De gastvrijheid van de Pinnenhof-mensen was als vanouds weer prima.

27 februari    Veurpreuve

Dit jaar hebben wij voor de derde keer genoten van het Veurpreuve programma in ons verenigingslokaal zaal Willem Tell. Naast muziek van jeugdharmonie, het harmonieorkest en de drumband, trad ook Klein mer Neugter op. Diverse lokale en regionale artiesten traden op zoals, Thané en Stephanie, Kwasie Nonchalant, de Buikmannetjes, duo Dik Vur Mekaar en Maikel Vaes, KpP. Natuurlijk ontbraken de Pinmaekers niet en ook De Bengels waren present. V.V. St.Joeph kwam in een vernieuwde stijl tevoorschijn. De presentatie was in handen van Paul Koppen ons multi-talent, fixte het en praatte de avond geweldig aan elkaar. We mogen terug kijken op een geslaagde en gezellige avond.

3 maart    Vastelaovundjsoptocht

Deze activiteit staat vast op onze kalender. Dit jaar liepen we weer voorop in de grote Vastelaovundjsoptocht van V.V. de Pinmaekers. Ook dit jaar kon heel Nederweert van ons genieten.

30 maart    Open dag BS De Kerneel

Op deze zonnige zondagmorgen gaf onze jeugdharmonie samen met de kinderen van groep 4 van Basisschool De Kerneel een optreden op de Open Dag van deze school. Dit in het kader van het project Blaasmuziekwinkel. Het werd een leuk concertje met veel publieke belangstelling.

26 april    Aubade Koningsdag

Nederland viert normaal op 27 april Koningsdag, maar dat valt dit jaar op een zondag, daarom vierde wij het dit jaar op zaterdag 26 april. Onder een stralende zon en een mooie grote groep muzikanten konden wij een aubade brengen aan de Koninklijke gedecoreerden en ereburgers van Nederweert.

12 mei Algemene ledenvergadering

Tijdens de algemene ledenvergadering verantwoordt het bestuur zich ieder jaar voor het beleid en de financiën over het voorbije jaar. Zo ook tijdens deze vergadering. Het jaarverslag werd gepresenteerd door onze secretaris, Antoon Feijen en onze jeugdcoördinator, Marlie Princen gaf een toelichting over het werven van nieuwe leerlingen o.a “blaasmuziekwinkel” en het jeugdbeleid. Wij namen afscheid van bestuurslid Bèr Moonen. Hij stopt na ruim 25 jaar als bestuurslid van de harmonie, hij werd door de vergadering benoemd tot Erelid van de harmonie en is inmiddels ook toegetreden tot de Vrienden van harmonie St. Joseph. Orkestzaken worden besproken door bestuurslid Guus van Cruchten en daarna kreeg onze dirigent Fer Koolen het woord. En ook dit jaar werden we weer verrast door Frans Cuijpers, hij heeft weer een envelop met inhoud voor de vereniging.

18 mei    Communicanten van BS De Bongerd

Het was een zonnige zondagochtend. Wel vroeg, maar de stralende communicanten maakten dat meer dan goed. (Giel vond via Facebook nog een aantal mooie foto’s die staan in het fotoalbum op onze website).

25 mei    Communicanten van Openbare BS de Klimop

Ook deze zondagochtend waren wij vroeg op de been om de communicanten met feestelijke muziek te begeleiden naar de kerk. Gelukkig scheen de zon vanochtend ook op deze speciale dag en straalden de gezichten van de communicanten volop. Er waren dit jaar geen communicanten van BS Budschop. Op deze school is er voortaan om het jaar een communicantengroep.

30 mei    Serenade Judith van der Heijden en Jos Willekens

In de Dorpsherberg te Ospel hebben we op een mooie voorjaarsdag met veel leden en een goede bezetting, voor Judith en Jos een mooie serenade gebracht. Het bruidspaar sprak haar grote waardering hiervoor uit. En alweer is er een ‘harmoniestelletje’ getrouwd en opnieuw kwam hiervoor onze voorzitter als ambtenaar van de burgerlijke stand in actie.

1 juni    Communicanten BS De Kerneel

Deze zondagochtend was het voor de derde en laatste keer dit jaar vroeg opstaan geblazen om de communicanten muzikaal te begeleiden door het dorp. Voor de communicanten was het feest en wij mochten daar met onze muziek iets aan bijdragen.

12 juni    Einduitvoering Project Blaasmuziekwinkel

In een warm Gemeenschapshuis De Pinnenhof was samen met het harmonieorkest/de jeugdharmonie en verteller Elke Nieskens de einduitvoering te beluisteren. Wij kijken terug op een zeer geslaagde en drukbezochte einduitvoering van het project.

22 juni    Peeltoernooi in Meijel

Op zaterdag 21 juni was de generale repetitie, ”Wij zijn er klaar voor en wij doen sinds lange tijd weer mee, en wel voor de 26e keer”. Zondagochtend om 11.20 uur was ons optreden vooraf werd nog ingespeeld in het Gemeenschapshuis D’n Binger. Het beoordelingsconcert werd gewaardeerd door Jurylid Fried Dobbelsteen met een ‘RUIM VOLDOENDE TOT GOED”. Een mooie waardering waaruit blijkt dat we op de goede weg zijn. Dank aan de supporters voor hun steun en aan het logistiek team voor het vele sjouwwerk.

29 juni    Proeflessen

Op zondag 29 juni waren er , als afsluiting van de eerste Blaasmuziekwinkel, mogelijkheden om drie proeflessen (gratis) te volgen. Wij boden dit samen met het RICK aan en kregen veel steun van onze muzikanten en docenten van RICK. Er waren 26 kinderen die zich hiervoor opgegeven hadden. De Pinnenhof was helemaal gevuld met allerlei klanken.
Het damescomité zorgde voor iets lekkers bij de koffie en het logistieke team voor de noodzakelijke verplaatsingen van instrumentarium.

3 juli   Openbare repetitie jeugdharmonie

Dirigent Gerard Alofs gaf tijdens de repetitie aan belangstellenden uitleg over wat hij doet tijdens een repetitie, hoe een repetitie is opgebouwd en er konden vragen gesteld worden. Een leuke en informele manier om verder kennis te maken met de jeugdharmonie. Ook reikte de voorzitter de diploma’s uit van de geslaagde leerlingen.

10 juli   Zomeravondconcert

Opnieuw waren wij te gast in Domus Bona Ventura waar we met ons Zomeravondconcert het seizoen afsloten onder het moto “de harmonie komt naar je toe deze zomer!”.
Het programma bestond uit een optreden van:
De jeugdharmonie onder leiding van dirigent Gerard Alofs.
De blokfluitgroep onder leiding van Moniek Verhijden.
De slagwerkgroep stond dit jaar voor het eerst onder leiding van instructeur Patrick Vlassak.

Het harmonieorkest speelde onder leiding van dirigent Fer Koolen.

Na afloop waren er weer vele mooie lovende reacties te horen.
Wij hebben tijdens dit concert officieel afscheid genomen van slagwerkgroep instructeur Jo Beckers. Na 38 jaar van directie hebben wij een nieuwe speciale titel voor Jo ingevoerd, namelijk die van Ere-instructeur van Harmonie St. Joseph.
Het Vlijtig Liesje was dit jaar voor Frans Cuijpers, die al sinds 1968 verbonden is de harmonie. Frans maakte lang deel uit van de slagwerkgroep, draagt het vaandel mee op straat, is lid van het logistiek team en hij weet ons ieder jaar opnieuw te verrassen met eigen acties die geld opleveren voor de harmonie.
Dank aan ons logistiek team dat had de handen vol aan het sjouwen met onze instrumenten en de stoelen van en naar Willem Tell.
Terwijl het buiten hevig onweerde was er in Zaal Willem Tell een heerlijke en goed verzorgde barbecue ,verzorgd door bestuurslid Willemien Beckers en ons damescomité. Er werd goed gegeten, lekker nagekletst en men kon ook nog met de handboog schieten.

31 juli   Zeiveraovundj

De evenementencommissie had geregeld om op het terras van Café De Schans, zo ongeveer halverwege de zomervakantie, weer eens lekker bij te kletsen. Helaas was er wat weinig animo. Maar het is ook midden in de vakanties.

15 augustus    Serenade Huwelijk Anke van der Salm en Henk Vreughdenhil

Midden in de zomervakantie was de serenade in de prachtige ambiance van Kasteel Groot Buggenum te Grathem, bij het huwelijk van Anke van de Salm en Henk Vreugdenhil. Het was een leuke serenade die zeer op prijs werd gesteld door het stralende bruidspaar. Wij hadden ondanks de vakanties een goede opkomst en mooie bezetting.

23 augustus    Intocht Jeugdwandelvierdaagse

Vanwege de vakantie konden wij echter weinig bezetting bijeen krijgen om ons fatsoenlijk te kunnen presenteren bij de intocht van de Jeugdwandelvierdaagse. De organisatie hebben we daarom laten weten dat we dit jaar spijtig genoeg niet aanwezig konden zijn.

29 augustus     Opening Kerkstraat/Lambertushof

Na de herinrichting van o.a. de Kerkstraat en Lambertushof was er ook een officiële opening waaraan onze harmonie deelgenomen heeft en hoe. Voor de eerste keer in ons bestaan deden we een flashmob. Er is een filmopname gemaakt en die staat op onze website (Foto-album/filmpjes' en op ons You-Tube-kanaal. We kregen veel leuke reacties van en uit het publiek die dit verrassend optreden van hun harmonie erg wisten te waarderen.

20 en 21 september     Vlooienmarkt

Het hele jaar door wordt gebruikt om spullen op te halen (door Jan Verhijden), uit te sorteren en en uiteindelijk te verkopen zodat onze verenigingskas bijgevuld kan worden. Op zaterdags de 20e werd de zaal en kelder van de Pinnenhof ingeruimd om op zondag, de 21e met de vlooienmarkt te kunnen starten. Het is altijd een flinke klus die van velen een grote inspanning vraagt maar de opbrengst is nog steeds van dien aard dat we die niet kunnen missen. Overigens, hulp kunnen we altijd gebruiken.

Oktober     Jubileumboek 75 jaar LBM

Dit jaar bestaat de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) 75 jaar. De LBM vierde dit samen met iedereen die actief is in de Limburgse blaasmuziek middels een prachtig full-color multimedia jubileum boek. Een boek gemaakt voor en door LBM-leden, onze harmonie staat ,dankzij de inspanningen van onze voorzitter, met een behoorlijk aantal foto’s in het boek, waaronder onze tamboer-maitre Brenda op de kaft.

2 november     Concert in Ell

Op zondagmiddag was het gezellig druk in Gemeenschapshuis Ellenhof te Ell. Samen met Fanfare Ellona hebben we een mooi zondagmiddagconcert gegeven in het dorpje waar onze dirigent Fer geboren en getogen is. Het podium van het ‘oude’ gemeenschapshuis kon ons orkest nog maar net herbergen. Maar er komt een nieuw!

4 tot 14 november     Rabobank Samen Sterker

Rabobank Weerterland en Cranendonck draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe.
Hier heeft de Rabobank een bedrag van 75.000 Euro voor gereserveerd die onder de deelnemende verenigingen, buurtschappen, goede doelen etc. te verdelen is.
Daarom organiseert zij “Rabobank Samen Sterker”. Leden van de Rabobank mogen stemmen, hiervoor gelden bepaalde regels, maar het komt erop neer dat wij als harmonie zoveel mogelijk stemmen moeten zien te verkrijgen. Naar ratio van het aantal stemmen wordt er een geldbedrag aan ons uitgekeerd, dat ten goede komt voor goed en betaalbaar muziekonderwijs voor iedereen.
In de periode 4 tot 14 november was dus het zaak om zoveel mogelijk Rabobankleden te mobiliseren dat ze op onze harmonie zouden stemmen. Het resultaat, uiteindelijk staan we met onze harmonie op de zesde plaats van de ruim 300 deelnemende verenigingen en op de tweede plaats van de deelnemende Nederweerter verenigingen, goed voor 812,70 Euro.
De Rabobank maakte bekend dat in 2015 het bedrag dat verdeeld kan worden verhoogd wordt tot 100.000 Euro.

16 november   Sinterklaasintocht

In den lande werd weer een heftige “Zwarte Pieten- discussie ”gevoerd, maar de Goedheiligman kwam gewoon volgens traditie met Zwarte Pieten (ze waren als vanouds bruin) aan in Nederweert. Alleen het weer zat niet mee. Het was een druilerige regenachtige middag en het was dus heel lastig om een beslissing te nemen op het moment waarop we moesten vertrekken. Soms regende het flink en we konden net op tijd schuilen onder de carport bij “Geer van Steer 4”. Toen de Goedheiligman in de passantenhaven arriveerde stonden wij klaar om hem en zijn gevolg met muzikale klanken welkom te heten. Tijdens het spelen van Sinterklaasliedjes moesten we nog in de Brugstraat voor “Pleunis mode” schuilen en wachten totdat de Sint in zijn auto kon stappen. Daarna brachten wij hem met een nieuwe Sinterklaasmars naar De Pinnenhof. Ondanks dat we uiteindelijk flink nat zijn geworden, hebben wij ons uitstekend gepresenteerd. Want wat is een Sinterklaasintocht zonder Harmonie? Juist dat kan niet. Dank aan allen die deze middag een bijdrage hebben geleverd en de regen trotseerden en het voor de kinderen langs de kant extra feestelijk maakten.

29 november   Caeciliafeest

Wij hebben genoten van een zeer geslaagde Caeciliadag. Een dag die begon om 10.00 uur bij het nieuwe Dansrijck aan de Kerkstraat met een mooie dienst geleid door Pastor Wim Clout uit Herten. In het bijzonder stonden we stil bij het overlijden van Lex. We hebben kaarsjes voor hem aangestoken en voor hem gebeden. Onze gedachten waren bij Janneke Stienen en haar gezin.
De muzikale klanken tijdens de dienst werden uitstekend verzorgd door onze jeugdharmonie onder leiding van Boy Hendrix. Aansluitend werden vijf jubilarissen door onze voorzitter gehuldigd en kregen ze van hem een insigne van de NVM opgespeld : Miriam Slenders, Elien Willekens, Roy van Diepen en Robert van Renswouw , 10 jaar en Nicole Lempens – Bakker maar liefst 25 jaar.

Na de receptie van de jubilarissen was er koffie thee en speculaas (met dank aan bakker Bongers) en aansluitend trokken wij met muziek het dorp in en dronken we iets bij De Kleine Winst. Ondertussen werd bij Dansrijck (dank aan Fauve en Roeland) de erwtensoep / tomatensoep, met brood / roggebrood en zult / kaas klaargezet. Alles was weer tot in de puntjes verzorgd, (met dank aan F&P Catering, Gildeslagerij Hermans en Bakkerij Tommie).
Toen de inwendige mens voorzien was kon de traditionele kroegentocht beginnen.
Het avondfeest vond plaats bij “Pins & Pints Bowling”. Paul (van Madeira was onze gastheer) en wij mochten de try-out zijn, want de officiële opening van de zaak was begin december.
Het feest had als thema “Ballenfeest” en er waren ontzettend veel creatief uitgedoste lieden te zien.
De muziek was van The Deejays en er was natuurlijk een drankje en een hapje...De “Valse Noot” ging dit jaar uit naar Gerard Alofs voor “de zoektocht naar zijn auto en een flink aantal ritten Brunsum-Nederweert, die nodig waren om zijn auto weer thuis te krijgen. Hij kreeg zijn ‘trofee’ op een later moment uitgereikt.
Het was een prachtig en zeer geslaagd feest!

29 december    Eindejaarsjeugdactiviteit

Op maandag in de kerstvakantie was er een eindejaarsactiviteit voor onze jeugdleden tot en met 17 jaar bij E-Village te Nederweert. Door onze leden werd er goed gebruik gemaakt van diverse elektronische spellen/ machines/race- en flight-simulator. Te veel om op te noemen. Dat moet je gewoon zelf eens gaan zien.

Tenslotte

In de maand maart is er een selectieprocedure geweest o.a. met drie proefrepetities, om een nieuw slagwerkinstructeur aan te stellen. De slagwerkgroep heeft gekozen voor Patrick Vlassak uit Weert die inmiddels met veel enthousiasme aan de slag is gegaan.

Het overlijden van de heer Egbert Raatjes op 9 augustus. De heer Raatjes was jarenlang een goed Steunpilaar van onze vereniging. Hij was vaak te gast bij onze nieuwjaarsconcerten maar zijn gezondheid liet dat echter de laatste jaren niet meer toe. Ook kregen we enkele malen een royale schenking, waaronder een paar jaar geleden een flink geldbedrag waardoor het mogelijk was een contrabas aan te schaffen.

In 1987 werd het comité Vrienden van Harmonie St. Joseph opgericht met als doel om als harmonie nog beter haar maatschappelijke functie in de Nederweerter gemeenschap te kunnen vervullen.
Er zijn een aantal wisselingen geweest maar sinds dit jaar is het comité weer op volle sterkte.
Ook zijn er nieuwe doelstellingen geformuleerd. Ook onze Vrienden zijn hiermee klaar voor de toekomst. Wij zien uit naar een prettige samenwerking.

Tot zover onze activiteiten in 2014 in mijn eerste jaarverslag. Antoon Feijen zorgde voor de foto´s. Ik wens jullie veel leesplezier.

Frank van Renswouw, aspirant secretaris