• Banner_2018_1_gt.jpg

Jaarverslag 2015

In 2015 waren er weer veel activiteiten. Dat is positief want daarmee wordt direct duidelijk dat onze vereniging leeft. Een korte opsomming": De wekelijkse repetitie die nodig is om goede muziek te maken. Wij presenteren ons op straat en geven mooie concerten. Wij begeleiden met muziek de communicanten naar de St. Lambertuskerk, de wandelaars bij de intocht van de jeugdwandelvierdaagse naar het gemeentehuis en Sint Nikolaas met zijn zwarte pieten worden met muziek onthaald in de passantenhaven waar de pakjesboot aankomt. Onder begeleiding van Sinterklaasliedjes gaan we dan naar “Gemeenschapshuis De Pinnenhof”. Oud papier inzamelen, het transport van de instrumenten door het logistieke team, wafels bakken door het damescomité, spullen ophalen en uitsorteren voor de Vlooienmarkt en Marktplaats, instrumenten repareren en onderhouden, muziekpartijen kopiëren, enz. enz. Er wordt door velen die onze harmonie een warm hart toedragen, veel werk verricht dat niet altijd zichtbaar is, maar waar wij hen zeer dankbaar voor zijn, ze zijn voor ons onmisbaar!

Het project Blaasmuziekwinkel draaiden we dit jaar voor de tweede keer. Wij hebben samengewerkt met het RICK (Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie) en de basisscholen De Kerneel, De Bongerd en De Klimop, met financiële ondersteuning van de gemeente Nederweert en een subsidie van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM). Onze doelstelling was om hierdoor nieuwe instroom van jeugdleden te genereren.

Dit jaar zijn we op concertconcours, ook het bondsconcours genoemd, gegaan in de Oranjerie te Roermond op zondag 25 oktober dit onder auspiciën van de LBM, de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen. Voor de jongere muzikanten onder ons een nieuwe ervaring. De deelname had tot gevolg dat er veel extra repetities, groepsrepetities, extra concerten en beoordelingsconcerten op het programma stonden. Een druk jaar voor onze harmonie mar we hebben ook weer veel geleerd!

Ook bereikte ons droevige berichten, zoals het overlijden van: 
Ons Erelid Wim Groenen op 19 juni op 92-jarige leeftijd. Wim Groenen was vanaf 1955 aan onze harmonie verbonden. Van 1955 tot 1958 was hij dirigent van het harmonieorkest en van 1962 tot 1981 was hij bestuurslid en penningmeester.
Griet Verhijden-Smeets, de echtgenote van muzikant en Lid van Verdienste Jan Verhijden, de moeder van Jack Verhijden en de oma van Moniek en Ron.
Zij overleed op 28 december. Griet was altijd zeer betrokken bij onze harmonie en ook vele jaren lid van ons damescomité. We wisten toen nog niet dat Jan haar snel zou volgen.

Verheugd waren we natuurlijk met de geboortes van:
Evi, dochter van Susan Berben en Ron Gerris, zusje van Renske en Sanne op 2 februari,
Teun, zoon van Jolanda van der Heijden en Sander Broers, broertje van Emma en Suze, op 10 mei. En met Hanneke Feijen als peettante en Jos Willekens als peetoom wordt dit later zeker een muzikant.
Fenna, dochter van slagwerkinstructeur Patrick Vlassak en Sandra Slenders, zusje van grote broer Noah op 22 juni.
Jolie, dochter van Janneke en Erwin Stienen-Coenen, zusje van Neele en Marlijn op 6 oktober.
Myrthe, dochter van Annemieke en Theo Coenen-Mutsaers op 5 december
Wellicht toekomstige nieuwe leden!

Moniek Feijen en Roel In den Kleef trouwden op 22 mei. En opnieuw trad onze voorzitter bij deze gelegenheid aan in zijn hoedanigheid als ambtenaar van de burgerlijke stand.

10 januari      Nieuwjaarsconcert nieuwe stijl “Swinging New Year"

Het eerste Nieuwjaarsconcert nieuwe stijl werd een groot succes. Een lang aanhoudende en staande ovatie was het bewijs hiervoor. De jeugdharmonie, de blokfluitleerlingen, de slagwerkgroep, het harmonieorkest, de dirigenten Fer, Gerard en Patrick, de solisten Fabiënne van Heeswijk, Jeanette Geraats, Gerola Bijlmakers en Moniek Verhijden, The Hot Buskers met hun aanstekelijke muziek, maar ook het logistiek team, het damescomité, Erik Kessels (geluid), Jo Beckers (het ontwerp van de affiche) en Guus en de muziekcommissie danken we voor hun bijdrage. Ook dank voor de gastvrijheid van Gemeenschapshuis De Pinnenhof-mensen onder de bezielende leiding van Ton van den Heurik. Een opsomming is altijd riskant, hopelijk ben ik niemand vergeten. Het zij me vergeven. U allen heel hartelijk dank voor de inzet.

Één loftuiting wil ik jullie zeker niet onthouden, nl die van het weblog van burgemeester Evers. We lazen: "Zaterdagavond 19.30 uur startte het nieuwjaarsconcert van Harmonie St. Joseph. Een zeldzaam mooi en origineel concert. De percussiegroep kon haar kunnen botvieren op een sloopauto. Die diende daarvoor ietwat geplet en ingekort te worden. De solisten, de zang, het samenspel met de muzikale geweldenaren van de Hot Buskers, een klarinettiste die alleen maar glundert, een trompettiste die Minnie the Moocher laat swingen tot in de verste hoeken van de zaal. De grapjes van de dirigenten en de presentatie door voorzitter Giel Bruijnaers maakten het geheel tot een topavond. Al met al werd het snel laat. De harmonie bewees een prima vereniging te zijn met veel onderlinge band en muzikale vriendschap. Mooi toch!"
IMG 4860
IMG 4801

3 februari      Slagwerkworkshop

Voor de eerste keer werd er een slagwerkworkshop georganiseerd voor de leerlingen van de basisscholen als onderdeel van het project  Blaasmuziekwinkel. De tijd dat je met het uitdelen van briefjes op school nieuwe leerlingen krijgt is voorgoed voorbij. Een drukke bijeenkomst met fanatieke slagwerkers en zeker voor herhaling vatbaar.

27 februari    Veurpreuve

Dit jaar hebben wij voor de vierde keer genoten van het Veurpreuve-programma in ons verenigingslokaal Zaal Willem Tell. Naast muziek van de jeugdharmonie, het harmonieorkest en de drumband, trad ook Klein mèr Neugter op. Een mooie start  van de Vastelaovundj. Dank aan alle muzikanten en artiesten voor hun bijdrage. Bijzonder was de bijdrage van de Koalder Bend uit Ell. Het was erg leuk om samen met hen muziek te mogen maken. Proficiat aan onze hoogheden Prins Joeph XIV (Frank van Renswouw) en Prinses Joeph XIV (Anja Engels-Gielen). Dank aan de Bengels en Pinmaekers voor het bezoek, aan de Evenementencommissie voor de organisatie en aan de mensen van Willem Tell voor de goede verzorging.

16 februari      Vastelaovundjsoptocht

Dit is een activiteit die vast op onze kalender staat. We liepen weer voorop in de grote Vastelaovundjsoptocht van V.V. de Pinmaekers. Ook dit jaar kon heel Nederweert weer van ons kleurrijk muzikaal schouwspel genieten. In de optocht werden de volgende stukken ten gehore gebracht: Borsicka, Over and Out, Pinmaekersmars, de Moeèsdieek, Den gaon de lempkes aan en Laef Limburg Laef. Het weer zat gelukkig mee. Het was droog maar wel koud. Maar dat kon de pret niet drukken.
IMG 5342 optocht 2015 5

21 maart      NLDoet

Veel vrijwilligers staken de handen uit de mouwen voor onze harmonie. Dankjewel Leny Berben, Willemien en Jo Beckers, Jan Verhijden, Frank van Renswouw, Marlie Princen, Johan Hoeben, Henk van Diepen, wethouder Hans Houtman, Karen Berben, Giel Bruijnaers en Coen van Diepen.
Er is van alles gedaan van poetsen tot opruimen, onderhoud slagwerk etc. Aan de ingang hebben we een stevige buis aan de buitengevel gemaakt zodat je je fiets voortaan veiliger kunt stallen. Ook werd onze instrumentenberging voorzien van extra schappen voor het opbergen van het klein instrumentarium.

Tijdens NL-Doet werden we door Willemien Beckers uitstekend verzorgd met een natje en droogje. Dit werd gesponsord door onze Ere-instructeur Jo Beckers en zijn echtgenote Willemien. Heel hartelijk dank daarvoor.

30 maart      Algemene ledenvergadering

Tijdens deze vergadering verantwoorde het bestuur zich voor het beleid en de financiën over het voorbije jaar. Hans Houben vertelde m.b.v. een presentatie iets over de onderhoudsronde van de klarinetten die hij samen met Jan Vaas uitgevoerd heeft. De getoonde foto’s van voor en na een onderhoud spraken voor zich. Het jaarverslag van 2014 door Frank van Renswouw, het eerste door hem gemaakt als aspirant secretaris, werd door hem gepresenteerd. Het financieel verslag van penningmeester Tjeu Lempens werd goedgekeurd,. De kascontrolecommissie stemde in en vroeg décharge aan bij monde van Robert van Renswouw. De vereniging verleende vervolgens de penningmeester en het bestuur de voorgestelde décharge. Ook werd de begroting 2015 goedgekeurd. Er werd door onze voorzitter Giel Bruijnaers bekend gemaakt dat Jos Willekens het komend jaar wordt voorgedragen als zijn opvolger. De orkestzaken werden door Guus  van Cruchten toegelicht, Fer Koolen was helaas verhinderd, met name de voorbereidingen van de concoursdeelname. De voorzitter van de Vrienden van Harmonie St. Joseph, Peter Willekens, stelde de nieuwe vrienden voor en ging in op hun doelstelling. Tijdens de rondvraag werden we door Jan van de Kerkhof verrast met een  mooie gift en ook zijn “kaartpot” was voor de vereniging. Frans Cuijpers overhandigde daarna ook een envelop met een flink geldbedrag. De harmonie dankt beide heren hier heel hartelijk voor en een dik en verdiend applaus volgt.

IMG 5388 IMG 5408

12 april      Knakworstconcert jeugdharmonie

Wij kijken terug op een geslaagde en heel gezellige uitwisseling van onze jeugdharmonie met het jeugdorkest van Fanfare St. Barbara GA Landgraaf. Het was een ochtend vol leuke spelletjes en een gezamenlijke repetitie om na de “knakworstlunch” te kunnen genieten van de concertjes van beide orkesten én van de gezamenlijke afsluiting. Dank aan jeugdcoòrdinator Marlie en de werkgroep voor de organisatie en Willemien en het damescomité voor de verzorging van de lunch. In 2016 gaan wij op bezoek in Langdgraaf.
IMG 5773 IMG 5824

19 april     Repetitiedag

Op deze zondag was voor het harmonieorkest ter voorbereiding op het concoursoptreden een repetitiedag in afzonderlijke groepen. De volgende repetitors zijn met onze groepen aan de slag gegaan: Wiel Vervoort (klarinetten), Phil van Landeghem (hoorns), Bart Roobol (trompetten), Jan Koolen (saxen), Jo Zinzen (slagwerk) en Fer Koolen zelf (groot koper, basklarinetten en bassen). Tijdens de lunch werden we weer goed verzorgd door Willemien en het damescomité.

26 april      Communicanten van BS De Bongerd en BS Budschop

Vertrek om 9.00 uur vanaf Zaal Centraal stond in de voozittersmail. Eerst de communicanten van De Bongerd ophalen aan het gemeentehuis. Ondanks de sombere weersvoorspelling hielden we het gelukkig droog. Bij de communicanten van Budschop brak de zon zelfs door. Een grote groep muzikanten was deze zondagochtend paraat. Chapeau!
img 4166

27 april      Aubade Koningsdag

Op 27 april vieren wij Koningsdag, de verjaardag van Koning Willem-Alexander. Wij verzamelden ons om 10.15 bij de parkeerplaats naast het gemeentehuis. Er stond een dreigend wolkendek maar het was gelukkig droog en af en toe scheen zelfs het zonnetje. We waren deze vrije dag vroeg paraat met een mooie bezetting. Zo konden wij  een aubade brengen aan de Koninklijke gedecoreerden en ereburgers van Nederweert. Jammer dat de burgemeester iets te voortvarend door het programma ging waardoor het voor de gedecoreerden én de harmonie een “plotseling“ einde werd.

30 april      Einduitvoering Blaasmuziekwinkel

In Gemeenschapshuis De Pinnenhof was het die donderdagavond druk. Veel mama’s en papa’s, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes en belangstellenden. Het was een zeer geslaagde einduitvoering van het project Blaasmuziekwinkel. Onze jeugdharmonie was present. Presentator Coen van Diepen praatte het programma aaneen. Dank aan iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd. Hopelijk gaan onze inspanning ook nieuwe leden opleveren.

4 mei      Dodenherdenking

Om maandagavond om 19.58 uur waren wij allen present en stonden we in gelid opgesteld op het Raadhuisplein voor de jaarlijkse dodenherdenking. Harold Geurtjens speelde “The Last Post” en het zangkoor van Nederweert-Eind zong 'passende liederen'. Scouting Paus Pius X en de waterscouts, wapenbroeders en veel publiek waren aanwezig. Op de foto's staan de gezichten strak en dat was niet zomaar. Was het het benauwde weer, de spanning of beiden? Er vielen maar liefst vier mensen flauw en zelfs een ambulance moest er aan te pas komen.
img 0012 img 0078

31 mei      Communicanten van Openbare BS de Klimop

Op deze zondag nog een keer vroeg uit de veren, We vertrokken vanaf Zaal Centraal richting openbare school. Een mooie opkomst deze ochtend. Dat is toch fijn, want harmoniemuziek maakt zo'n communiedag toch altijd extra feestelijk. Het aantal communicanten zien we echter met het jaar afnemen.

31 mei      Proeflesochtend voor nieuwe leerlingen

Vanochtend was er ook volop bedrijvigheid in Gemeenschapshuis De Pinnenhof. Net zoals vorig jaar hebben we weer in samenwerking met het Rick een proeflesochtend voor nieuwe leerlingen gehouden. Men kon zich opgeven voor drie gratis proeflessen voor verschillende instrumenten. Het damescomité zorgde voor iets lekkers bij de koffie en het logistieke team voor de noodzakelijke verplaatsingen van instrumentarium.

7 juni      Communicanten BS De Kerneel

Deze stralende zondagochtend was het voor de derde en laatste keer dat wij om 9.00 uur bijeenkwamen. Deze keer om de communicanten van Basisschool De Kerneel met feestelijke muziek naar de St. Lambertuskerk te begeleiden. Voor de communicanten was het feest en wij mochten daar met onze muziek iets aan bijdragen.

28 juni      Peeltoernooi in Meijel

Groepsrepetities op 8e, 10e, 14e, 15e, 16e, 19e en 23e juni voor de diverse secties en een generale repetitie op zaterdagavond de 27e juni . Op zondag 28 juni om 12.50 was het dan zover. Wij deden voor de 27e keer mee aan het Peeltoernooi. Het beoordelingsconcert werd gewaardeerd door Jurylid Alex Schillings (toch niet de eerste de beste) met een ‘RUIM VOLDOENDE TOT GOED”. We dachten op de goede weg te zijn.

2 juli      Hitteplan harmonie

Vanwege de extreem hoge temperaturen die verwacht werden, verplaatsten wij de AMV-les en de repetities van de jeugdharmonie en het harmonieorkest van Zaal Willem Tell naar Gemeenschapshuis De Pinnenhof.  De pas aangeschafte airco maakte oins het repeteren makkelijker. Om het logistiek team met deze hitte niet extra te belasten, maakten we maar beperkt gebruik van slagwerk.

16 juli     Zomeravondconcert

Opnieuw waren wij te gast in Domus Bona Ventura waar we met ons Zomeravondconcert het seizoen afsloten onder het moto “de harmonie komt naar je toe deze zomer!” Het was heel druk, heel gezellig en heel warm.
Het programma bestond uit een optreden van:
- De jeugdharmonie onder leiding van dirigent Gerard Alofs.
- De blokfluitgroep onder leiding van Judith Willekens-van der Heijden
- De slagwerkgroep stond dit jaar voor het eerst onder leiding van instructeur Patrick Vlassak.
- Het harmonieorkest speelde onder leiding van dirigent Fer Koolen

Na afloop van het concert waren er weer vele mooie lovende reacties te horen.

Het Vlijtig Liesje ging dit jaar naar een echtpaar en wel Toos en Pierre Kuijpers. Het Vlijtig Liesje is een blijk van waardering voor mensen die zich achter de schermen voor onze vereniging inzetten. Toos is zeer actief bij ons Damescomité en Pierre is een van de harde werkers van ons Logistiek Team waarbij we ook dankzij hem gebruik mogen maken van de bus van Kneepkens Automaterialen Weert (waarvoor heel veel dank).

harmonie st. joseph nederweert zomerconcert 5164 harmonie st. joseph nederweert zomerconcert 5143

Bijzondere waardering en dank was er ook voor ons Damescomité. Zij zetten zich onvermoeibaar voor onze vereniging. Niet alleen door de helpende hand te bieden maar ook door de verkoop van wafels waarvan de opbrengst op gepaste momenten ten goede komt aan onze verenging. Voor alle dames was er een roos.

De tweede verrassing kregen we toen de voorzitter van de Vrienden van Harmonie St. Joseph, Peter Willekens, het woord vroeg. Hij maakte bekend dat de Vrienden ons een gloednieuwe piccolo schenken ter waarde van ruim 4.000 euro! Anke van der Salm gaat deze bespelen dus zij mocht de nieuwe piccolo in ontvangst nemen samen met een mooie bos bloemen.

Na afloop van het concert genoten we in ons verenigingslokaal Zaal Willem Tell van een uitstekend verzorgde barbecue door Willemien Beckers en het damescomité. Dank voor de geweldige verzorging! Dank ook aan de mensen van Willem Tell voor de gastvrijheid iedere dinsdag- en donderdagavond.

harmonie st. joseph nederweert vrienden comite 5175 img 0078

13 augustus      Zeiveraovundj

De evenementencommissie had geregeld om op het terras van Café De Schans, zo ongeveer halverwege de zomervakantie, weer eens lekker bij te kletsen, de opkomst was niet zo groot, maar ja het was ook midden in de vakantie. Dat mocht de pret echter niet drukken.

29 augustus      Intocht Jeugdwandelvierdaagse

Ondanks de vakanties hadden we een mooie opkomst en bezetting om aanwezig te kunnen zijn bij de intocht van de wandelvierdaagse. Dank aan iedereen die zich deze zonovergoten zaterdagmiddag daarvoor vrij had gemaakt. En zeg nou zelf, de harmonie mag bij dit soort feestelijke activiteiten in het dorp toch niet ontbreken?
20150829 144219 20150829 144949

5 september      Jeugdactiviteit

Deze activiteit werd van net voor de vakantie verplaatst naar zaterdag 5 september vanwege het extreem warme weer. De jeugdleden (tot en met 17 jaar) gingen naar de Weerterbergen in Weert. Ze gingen dan 'glow-in-the-dark mini-golven en klimmen op een klimwand van 8,5 meter onder leiding van een kliminstructeur. De harmonie zorgde voor vervoer, eten en drinken. Rond 18.00 uur waren ze moe maar voldaan weer terug in Nederweert.

11 september      Serenade huwelijk Elke Nieskens en Joyce Dur

Wij mochten Elke en Joyce deze avond met muziek feliciteren met hun huwelijk. We togen daarvoor naar "Sunset Lounge Beachclub” in Roermond. Het was die dag en avond prachtig zomerweer. Het paste helemaal bij “the Sunset en the Beach”. Helaas voor de mensen die zich aan de rand van het meer hadden verzameld voor de yoga bij zonsondergang. Dan is harmoniemuziek niet zo rustgevend. En toen wij klaar waren met spelen was de zon onder...

19/20 september     Repetitieweekend

We vonden in de Philips van Horne Scholengemeenschap in Weert een prima locatie waar de diverse groepen van ons harmonieorkest zonder dat ze elkaar “storen” prima konden oefenen. Een heel weekend repeteren onder leiding van repetitors ter voorbereiding voor de concoursdeelname. Deze repetitors waren: Jo Zinzen (slagwerk), Wiel Vervoort (klarinetten), Jac Sniekers (hoorns), Geert Nellen (saxofoons), Emmy Stultiens (dwarsfluiten), Bart Partouns (hobo's), Jan Koolen (groot koper en laag hout) en Fer Koolen (trompetten).
Dank aan de diverse dirigenten/muzikanten die hiervoor hun kennis en ervaringen met onze muzikanten wilden delen. Ook voor de inwendige mens was prima gezorgd. Een strak schema werd gevolgd met ook ruimte voor ontspanning.

27 september      Beoordelingsconcert Heythuysen

Op zaterdag 26 september een generale repetitie voor het eerste beoordelingsconcert op zondag 27 september in Cultureel Centrum De Bombardon in Heythuysen. Om 16.30 uur inspelen en om 17.30 uur was ons concertoptreden. Gejureerd door Jan Cober (ook niet de eerste de beste). Hij eindigt zijn juryrapport met: “Complimenten met deze mooie uitvoeringen”.

4 oktober      Beoordelingsconcert Melick

Vooraf is op zaterdag  3 oktober een generale repetitie voor het tweede beoordelingsconcert. Om  17.00 uur is et zover in het Muziekhuis 't Aad Raodhoes  in Melick. De beoordeling die werd uitgebracht door Norbert Nozy (toch ook niet de eerste de beste) was positief. Een mooi resultaat op weg naar het bondconcours.
concert melick 6 concert melick 7

9 oktober      Gastrepetitie

Door Theo Wolters, internationaal vermaard dirigent en eerste dirigent van Harmonie Concordia Melick (ook weer niet de eerste de beste) werd een interessante gastrepetitie gegeven. Hij is ook gastdirigent bij diverse symfonieorkesten in binnen- en buitenland en hoofdvakdocent trompet aan de conservatoria in Amsterdam en Maastricht. Theo heeft ons nog waardevolle tips gegeven en vond dat we wel nog wat te doen hadden maar dat we goed bezig waren.

18 oktober      Beoordelingsconcert

Op deze zondagavond hadden we een uitwisselingsconcert met Muziekvereniging Juliana Someren-Eind in Theater De Ruchte te Someren. Om 19.00 uur was het concertoptreden. Hiervan zijn geluidsopnames gemaakt en Fer zorgde voor een link zodat ieder muzikant het nog eens kritisch terug kon luisteren. Vel supporters hadden de weg naar Someren gemaakt om ons 'life' te horen. Het was niet ons beste concert helaas.

23 oktober      Generale repetitie concours

De laatste repetitie in Zaal Willem Tell voor ons concoursoptreden. Er waren veel belangstellenden aanwezig en ze genoten zichtbaar van de muziek. Iedere groep werd door de voorzitter voorgesteld. De sfeer was ontspannen. Nog twee nachtjes slapen voor de grote dag, maar we zijn er klaar voor...

25 oktober      Concoursconcert

D- day, de dag van de waarheid. Hier hebben we al zo lang naar uitgekeken en naar toe gewerkt. Het verplichte werk was “Liberty” van Jan de Haan en als keuzewerk speelden we “East Coast Pictures” van Nigel Hess.

In totaal zijn we met 123 muzikanten bestuursleden, ereleden, damescomité, logistiek team, Vrienden van de Harmonie en supporters met bussen naar Roermond vertrokken (inclusief lunchpakket om een eventuele hongerklop te voorkomen). Ook ging de klok nog eens een uur terug dat weekend. Rond 12.00 uur hebben we ingespeeld. Om 13.00 uur was ons concoursconcert en de uitslag was om 16.30 uur. Na maanden lange voorbereiding, veel repetities en concerten kwam daar dan de beoordeling door drie “wijze heren”. En dat was een grote teleurstelling. Een tweede prijs! Hoe kan dat nou? In eerste instantie teleurstelling alom. De buttons met 1e prijs bleven in de tas van de voorzitter. Even laten bezinken en dan verder! Want wij hebben een leerzame en mooie voorbereidingstijd gehad en die pakt ons niemand af. Wij als harmonie zijn er alleen maar sterker door geworden. Ik heb een grote bewondering voor jullie allemaal. Wij hebben een mooie hechte vereniging waar we trots op mogen zijn en dat laten wij ons niet afpakken! Dat bleek ook wel 's avonds bij De Schans waar we tot diep in de nacht een prima feest hebben gehouden samen met allen die ons een warm hart toedragen.

Nog even wat statistieken:
Met 73 muzikanten zitten/staan wij op het podium, te weten: 6 dwarsfluiten (incl. piccolo), 3 hobo’s (incl. alt-hobo), 20 klarinetten, 2 fagotten, 2 basklarinetten, 5 saxofoon alten, 3 saxofoon tenors, 1 saxofoon bariton, 5 tuba’s, 3 trombones, 5 hoorns, 8 trompetten, 2 bassen en 1 contrabas en 7 slagwerkers. De jongste muzikanten zijn 15 jaar (Eline Verstappen, Jonie Janssen, Tom Claessens en Fleur Gijsen) en de oudste muzikant is Jan Verhijden (84 jaar). De gemiddelde leeftijd is bijna 36 jaar (dat was in 1998 nog bijna 30,5 jaar).

3 november      Rabobank Samen Sterker

Dit jaar organiseerde de Rabobank voor de 2e keer de actie Rabobank Samen Sterker.

Van 14 tot 23 oktober konden de Rabobank-leden weer stemmen uitbrengen. De Rabobank heeft dit jaar een bedrag van 100.000 euro gereserveerd die onder de deelnemende verenigingen, buurtschappen, goede doelen etc. te verdelen is. Bij het stemmen gelden bepaalde regels, maar het komt erop neer dat wij als harmonie zoveel mogelijk stemmen moeten zien te verkrijgen. Naar rato van het aantal stemmen wordt er een geldbedrag aan ons uitgekeerd, dat ten goede komt voor goed en betaalbaar muziekonderwijs voor iedereen. Het resultaat: dit jaar hebben wij 270 stemmen gekregen (in 2014 waren dat 315 stemmen) en dat was goed voor 823,50 euro (812,70 euro in 2014).

7 november      Dodenherdenking Engels kerkhof

Op de Britse Militaire Begraafplaats te Nederweert is de jaarlijkse dodenherdenking ter gelegenheid van Remembrance Day. Remembrance Day, ook wel Poppy Day, is in het Verenigd Koninkrijk en andere de landen van het Gemenebest de dag waarop de gevallenen van de Eerste Wereldoorlog en alle oorlogen en gewapende conflicten sindsdien worden herdacht. Ook in Nederweert vind ter gelegenheid van deze Remembrance Day een herdenking plaats. Die wordt georganiseerd door de Bond van Wapenbroeders, afdeling Ospel. Op toerbeurt verlenen de Nederweerter muziekgezelschappen hieraan medewerking. En dit jaar waren wij aan de beurt. Sandra Leurs blies The Las Post. Het is belangrijk dat wij blijven herdenken om niet te vergeten dat wij in een bevoorrecht deel van de wereld leven waar vrijheid heerst. 

img 0011

15 november      Sinterklaasintocht

In den lande werd opnieuw een heftige “Zwarte Pieten-discussie ”gevoerd. Maar de Goedheiligman kwam gewoon volgens traditie met Zwarte Pieten aan in de “haven” bij  Steer. Er stonden veel kinderen met hun ouders, en opa’s en oma’s langs de kant. Wij hadden verzameld in Gemeenschapshuis De Pinnenhof en hebben vanwege de aanhoudende regen lang getwijfeld of wij wel konden uittrekken. De vele buienradars die werden geraadpleegd gaven een wisselend beeld. Uiteindelijk gaven de aanwezige leden aan de gok te willen wagen. Helaas hadden we misgegokt want het werd niet meer droog die dag en wij werden dus drijfnat. Toch is het goed dat we ons gepresenteerd hebben alhoewel we met Sinterklaas vooral door lege straten liepen deze Koopzondag.

19 november      Jan van der Croeën Ieëremedailie

De wekelijkse repetitie op deze donderdagavond werd plotseling onderbroken. Een afvaardiging van de Lambieck Knoup Wieërt kwam, met MLATV en Nederweert24 in hun kielzog) ons verenigingslokaal binnen. Ze hadden een verrassing voor onze voorzitter Giel Bruijnaers. Zie maakten namelijk bekend dat de prestigieuze Jan ver der Croeën Ieëremedaalie hem ten deel was gevallen. Hem werd gevraag of dat hij op 1 februari 2016 deze onderscheiding in ontvangst zou willen komen nemen. Giel was volledig verrast en overdonderderd (en dat komt niet vaak voor) en gaf aan zich zeer vereerd te voelen met deze onderscheiding. En wij ook natuurlijk!

img 7389 img 7444

21 november Caeciliafeest

De dag begon in Dansrijck met een gebedsviering door pastor Wim Clout die weer heel mooie woorden tot ons sprak. Het blijft toch goed om zo'n dag met bezinning te beginnen. Onze jeugdharmonie, voor deze gelegenheid onder leiding van dirigente Mieke Douven-Salemans, zorgde voor de muzikale omlijsting.
Vervolgens opende onze voorzitter Giel Bruijnaers een extra ledenvergadering. Er werd ingestemd met herverkiezing van Guus van Cruchten en Theo Pleunis. We namen afscheid als bestuurslid van Jack Verhijden en Antoon Feijen, Beiden werden als dank en waardering voor hun inzet benoemd tot Lid van Verdienste van Harmonie St. Joseph.

 

Frank van Renswouw en Jos Willekens werden vervolgens verkozen tot bestuurslid. Frank wordt onze nieuwe secretaris en Jos gaat zich als vicevoorzitter voorbereiden om in november 2016 het voorzitterschap van Giel over te nemen mits de ledenvergadering daarmee instemd natuurlijk..

Hierna werden maar liefst zeven jubilarissen gehuldigd, die samen goed zijn voor 200 jaar harmoniegeschiedenis. Ik feliciteer Ron Verhijden en Paul Hoeben met hun 10-jarig jubileum, Marlie Princen-Frencken en Yvonne Vaes-van de Goor met hun 25-jarig jubileum, Johan Hoeben en Jo Beckers met hun 40-jarig jubileum en onze gouden jubilaris Boy Hendrix met zijn 50-jarig jubileum.

   

Tenslotte was er nog een hele mooie verrassing. Giel schenkt de harmonie een nieuwe (Nederlandse) kroon voor onze tambourmaitrestok en die vanaf nu fier met onze tambourmaître Brenda Rijkers voorop gaat op straat. Giel heel hartelijk bedankt voor dit prachtige cadeau,. Een blijvende herinnering aan jou en alles wat je voor Harmonie St. Joseph gedaan hebt en nog steeds doet, GEWELDIG.

harmonie st joseph nederweert 8

Bij Dansrijck was het gezellig druk. De koffie en thee met speculaas geschonken door Bakkerij Broekmans smaakten prima. Na een rondtocht door het (voor een zaterdag vrij lege centrum) hebben we bij Wups Pub een glaasje gedronken op deze mooie dag om vervolgens terug bij Dansrijck aan de erwten- of tomatensoep en het brood met zult of krentenmik met kaas te gaan. De zult werd geschonken door Gildeslagerij Hermanns en het brood en de krentenmik was van Bakkerij Tommie.

Het was inmiddels beginnen te regenen maar dat weerhield een grote groep muzikanten niet om te beginnen aan de beruchte kroegentocht die begon bij De Schans en die als vanouds keigezellig was.

Het avondfeest had dit jaar het thema Country & Western. In een sfeervol Dansrijck werd goed gefeest met muziek van The Deejays. Na een workshop countryline dansen door Roeland Schelfhout was het tijd voor de Valse Noot. Die gaat dit jaar naar Roy van Diepen vanwege de commotie die vorig jaar ontstond in het dorp over een gevonden nepwapen (dat bestond uit pvc-buis, hout en zwarte tape) bij de geldautomaat van de Rabobank. Er kwam zelfs politie op af en het nieuws haalde Nederweert24. Er was goed gezorgd voor eten en drinken en het gezellige feest duurde dan ook tot in de kleine uurtjes.

Een prinselijk einde van het jaar

Aan het einde van een druk verenigingsjaar werden we aangenaam verrast met “Blauw bloed” te weten: Onze jeugddirigent Gerard Alofs werd de nieuwe stadsprins van Brunssum. Samen met zijn vrouw Peggy vormde hij dit carnavalsseizoen het stadsprinsenpaar van CV De Streupers Brunssum.

Prins Ries I (van Eijk) en Prinses Pleun (Sieben) werden uitgeroepen als jeugdprinsepaar 2016 van V.V. de Pinmaekers in Nederweert. Jeugdprînses Pleun (12 jaar) is een dochter van Roland en Janine Sieben-Kierkels, een zus van Anna en een kleindochter van Zus. De gehele familie Sieben speelt of is actief bij onze harmonie. Het jeugdprinsenpaar werd bijgestaan door de adjudante Britt Lempens, een kleindochter van onze penningmeester Tjeu Lempens.

Genoeg vorstelijk harmoniebloed dus.

Tenslotte

Tot zover onze activiteiten in 2015 en voor alle activiteiten geldt dat er ook foto’s op onze website staan. Ga daar nog maar eens kijken en je kunt nog een keer nagenieten van wat onze vereniging afgelopen jaar allemaal te bieden heeft gehad.

Ik wens jullie veel leesplezier.

Frank van Renswouw, secretaris Harmonie St. Joseph.