• Banner_2018_1_gt.jpg

Algemeen

Contributie

Leden betalen een contributie. Voor 2020 is deze contributie vastgesteld op 121 euro. Bij meerdere leden uit een gezin (die woonachtig zijn op hetzelfde adres) wordt reductie op de contributie verleend. Voor het tweede lid wordt 15% korting gegeven. Voor de derde en alle volgende leden 30% korting. De contributie wordt geheven middels een betalingsverzoek maar bij voorkeur via een automatische incasso in vier termijnen (in de maanden januari, april, juli en oktober).


(Onderhoud) instrumentarium

Instrumenten worden in bruikleen verstrekt aan de leerlingen en de leden. Daartoe wordt een bruikleenovereenkomst opgesteld. Het beheer en de uitgifte van de instrumenten is in handen van Jan Vaas. Daarnaast onderhoudt hij samen met Hans Hoeben het instrumentarium. Het onderhoud van instrumenten is een dure aangelegenheid. Elke reparatie, hoe klein dan ook, kost vaak veel geld. Veel kleine problemen kunnen worden voorkomen door zelf zuinig op het instrument te zijn, goed schoon te maken na het blazen en vooral ………………… zelf niet ‘sleutelen’!!

Kleine reparaties worden in eigen beheer uitgevoerd door Jan Vaas en (vooral voor de klarinetten) door Hans Hoeben. Bij ernstige problemen gaat het instrument naar de reparateur en zal indien mogelijk voor een vervangend instrument worden gezorgd. De onderhoudskosten van eigen instrumenten komen voor rekening van de harmonie mits reparaties, onderhoud etc. wordt geregeld door de daarvoor aangewezen persoon (zie boven).

Ook voor rietjes en kleine benodigdheden kan men (tussen 18.00 en 19.00 uur of na telefonische afspraak) terecht bij Jan Vaas, Jasmijnstraat 26 (telefoon 0495-625579).

Aanschaf en verdeling van nieuwe instrumenten gebeurt in overleg met en na toestemming van het bestuur. Het is zonder toestemming van het bestuur niet toegestaan harmonie-instrumenten bij andere gelegenheden te gebruiken.


Uniform

Het is voor zowel leden van het harmonieorkest als van de slagwerkgroep verplicht bij optreden een uniform te dragen.

Dit uniform bestaat uit: 

Heren

Dames

 

 Blauwe broek

 Blauwe rok

 Blauwe broek

 Blauwe colbert

 Blauwe blazer

 Blauwe blazer

 Wit overhemd (lange mouw)

 Witte blouse (lange mouw)

 Witte blouse (lange mouw)

 Zwarte sokken

 Panty (huidskleur)

 Pantykousjes (huidskleur)

 Zwarte schoenen

 Zwarte lage schoenen

 Zwarte schoenen

 Rode stropdas

 Rode strik

 Rode strik

 Rood vlinderstrikje

 Rood vlinderstrikje

 Rood vlinderstrikje

 Witte das

 Witte das

 Witte das

De leden dienen zelf zorg te dragen voor het witte overhemd of de blouse (met lange mouwen), zwarte sokken of huidkleurige panty’s/pantykousjes en zwarte schoenen. De vlinderstrikjes dragen we bij concerten. De slagwerkers beschikken ook over een blauw gilet (vestje) dat tijdens concerten gedragen wordt in plaats van de colbert/blazer.

De witte das is bestemd voor de koudere dagen en is dan verplicht bij uittochten en serenades die buiten plaatsvinden. E.e.a. wordt door het bestuur bepaald.

Een lid is zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van zijn of haar uniform. Stomerijkosten zijn voor eigen rekening.

Het beheer van de uniformen is in handen van Leny Berben-Coumans (telefoon 0495-633408).


Sociale verplichtingen

Harmonie Sint Joseph vervult een rol in het maatschappelijk en sociaal leven van Nederweert. Regelmatig presenteert de harmonie (orkest en drumband) zich bij activiteiten en festiviteiten zoals de Vastelaovundjs-optocht, Communicanten, Koningsdag, serenades (o.a. op verzoek bij gouden bruiloften), de intocht van de Jeugdvierdaagse, de intocht van Sinterklaas etc. Daarnaast presenteren zich orkest en percussiegeroep ook afzonderlijk bij diverse concerten.

Voor het verzamelen van extra middelen worden jaarlijks diverse acties gehouden. Zo wordt er maandelijks op de tweede zaterdag oud papier ingezameld op het Raadhuisplein en het Rochusplein. Hiervoor worden op ieder plein drie leden ingezet die assisteren bij het inzamelen. Ieder lid is verplicht op toerbeurt hiervoor te worden ingezet (als regel is dat éénmaal per jaar). 

Alle nieuws en in informatie over activiteiten wordt wekelijks per e-mail  verzonden. Daarnaast worden door de voorzitter tijdens de wekelijkse repetities nog aanvullende mededelingen gedaan.


Verlaten harmonie/beëindiging lidmaatschap

Bij het verlaten van de harmonie dient als volgt te worden gehandeld:

 • Afmelden bij voorzitter en secretaris
 • Uniform laten reinigen en inleveren bij Theo Pleunis
 • Instrument, muziekpartijen en (eventueel) lesboekje(s) inleveren bij Jan Vaas  


Bijzondere leden

Mensen met bijzondere verdiensten voor de vereniging kunnen worden benoemd tot Lid van Verdienste of Erelid. De criteria hiervoor staan in de statuten en het huishoudelijk reglement.


Lid van Verdienste

Leden van de vereniging of personen van buiten de vereniging met buitengewone verdiensten voor de vereniging kunnen bij bijzondere gelegenheden worden benoemd tot ‘Lid van Verdienste’. Om tot Lid van Verdienste te kunnen worden benoemd is een unaniem bestuursbesluit nodig.

Onze Leden van Verdienste:

 • Pierre Coenen (2001)
 • Jan van de Kerkhof (2004)
 • Jo Beckers (2007)
 • Hendria Bollen-Jilesen (2009)
 • Monique Douven-Biemans (2012)
 • Paul Douven (2012)
 • Jack Verhijden (2015)
 • Antoon Feijen (2015) †
 • Lies Pleunis-Steijvers (2016)
 • Mia Pleunis-Koppen (2016)
 • Boy Hendrix (2016)
 • Frans Cuijpers (2016)
 • Willemien Beckers-Cuijpers (2017)
 • Marlie Princen-Frencken (2017)
 • Henk van Diepen (2017)


Ereleden

Gewone leden en bestuursleden van de vereniging met bijzondere en langdurige verdiensten voor de vereniging kunnen worden benoemd tot ‘Erelid’. Om tot Erelid te kunnen worden benoemd is een besluit van de algemene ledenvergadering nodig.

Onze Ereleden:

 • Jo Kneepkens (1996) †
 • Harry Sentjens (2002)
 • Theo Verheijen (2002) †
 • Fred Gerits (2005) †
 • Harry Pleunis (2011) †
 • Bèr Moonen (2014) †
 • Giel Bruijnaers (2016)
 • Theo Pleunis (2017)
 • Leny Berben-Coumans (2018)


Vlijtig Liesje

Jaarlijks wordt bij de afsluiting van het seizoen als waardering het 'Vlijtig Liesje' uitgereikt aan een lid die zich voor en/of achter de schermen inzet voor onze vereniging.

Deze onderscheiding is inmiddels uitgereikt aan de volgende personen:  

1995 

 Leny Berben-Coumans

2003

 Maria Gerits-Kneepkens †

2011  Esther Kersten-Sieben

1996 

 Jan Korsten †

2004

 Hans Hoeben 2012

 Hanneke Feijen

1997 

 Hay Lempens

2005

 Esther Geuns-van de Goor

2013

 Sjra Berben

1998 

 Jan Vaas

2006

 Karen Berben

2014 

 Frans Cuijpers

1999 

 Jan van de Kerkhof

2007

 Matthijs Kaan

2015

 Toos en Pierre Kuijpers

2000 

 Jan Verhijden †

2008

 Boy Hendrix

2016

 Lies van de Kerkhof

2001 

 Harry Pleunis †

2009

 Susan Berben

2017  
2002  Jo Beckers 2010  Silvia Bours-Verspagen 2018