• Banner_2018_1_gt.jpg

Inzamelen oud papier

Elke tweede zaterdag van de maand wordt oud papier ingezameld op het Raadhuisplein en op het Rochusplein. Per kilo oud papier ontvangen wij een bedrag van de gemeente. Over 2018 is 132.460 kilo oud papier ingezameld tegen 150.120 kilo in 2017. De opbrengst over 2018 bedroeg € 4.559,11 euro wat overeenkwam met € 34,419 euro per 1.000 kilo. De opbrengst over 2017 bedroeg € 9.789,80 euro wat overeenkwam met € 65,213 euro per 1.000 kilo. We ontvangen een garantieprijs van € 32,00 per 1.000 kg.

De tijden om het papier te brengen zijn van 9.00 tot 12.00 uur. Om alvast e.e.a. weg te werken worden jullie om 8.30 uur verwacht. Om 12.15 uur ben je klaar. Graag tijdig aanwezig zijn!! De tijd vóór 9.00 uur is namelijk nodig om datgene dat al bij of in de container staat nog te ordenen zodat je dan verder kunt stapelen. 

Iemand die verhinderd is dient zelf tijdig voor vervanging te zorgen of met iemand te ruilen die hetzelfde nummer heeft op de lijst. Wacht niet tot het laatste moment! Geef het ook even door aan Leny Berben. 

Ieder lid komt gemiddeld éénmaal per jaar aan de beurt. De zaterdagmorgen is niet altijd de het geschiktste moment maar één keer per jaar zou dat moeten lukken. Zeker als je het al lang genoeg van tevoren weet. Het is belangrijk dat de containers ook goed beladen worden. Probeer zo goed mogelijk te stapelen en stamp het papier regelmatig goed aan zodat er meer in de containers past. 

Alleen doordat iedereen zich hiervoor inzet kunnen we er in slagen de verhoging van de contributie te beperken tot datgene wat echt nodig is. Zonder onze oud-papierinzameling zouden we de contributie met ongeveer 50 euro per jaar moeten verhogen. Dat is de moeite waard om een beetje vrije tijd hiervoor op te offeren. Degenen die zonder reden niet verschijnen en/of degenen die niet hebben gezorgd voor vervanging krijgen voortaan een nota voor dit bedrag gepresenteerd. Wij rekenen echter op eenieders medewerking. Laat je collega’s niet in de steek!! 

 

Datum

Parkeerplaats gemeentehuis

Rochusplein

     

11 juli 2020

 1 Gerrie Hoeben-Gijsen

 1 Boy Hendrix

 

 2 Johan van Soest

 2 Renee Knapen  2 Silvia Göhler

     

 8 augustus 2020

 1 Jan Vaas

 1 Jack Verhijden  2 Ingrid Dohmen

 

 2 Susan Berben

 2 Annemiek Mutsaers

     

 12 september2020

 1 Johan Kluskens

 1 Esther Kersten-Sieben  

 

 2 Leny Berben-Coumans

 2 Nicole van den Dungen-Stultiens

 2 Roos Nijssen

     

10 oktober 2020

1 Tom Claessens

 1 Danny Princen

 

2 Janneke Stienen-Coenen

 2 Marie-José Vullers-Heldens 2 Lieke Vullers

     
14 november 2020 1 Johan Hoeben 1 Marlie Princen-Frenken
  2 Loes Geuns 2 Elke Nieskens   2 Naomi Bongers
     
12 december 2020 1 Roy van Diepen 1 Robert van Renswouw
  1 Borbin Roost 1 Ron Verhijden
  1 Paul Hoeben 1 Joost Verheijen
     
9 januari 2021 1 Hanneke Bruijnaers 1 Jan Bakker
  2 Desiree van Renswouw

2 Marlie Smeets-Knapen 2 Geertje van Roij