• Banner_2018_1_gt.jpg

Algemene informatie

Ons correspondentieadres is:

Harmonie St. Joseph Nederweert

Molenweg 36

6031 RC  Nederweert


Ons bankrekeningnummer is: NL27 RABO 0135507502

Aansluitnummer Kamer van Koophandel Limburg: 40176127

Harmonie St. Joseph is aangesloten bij de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) en de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT). Beide bonden maken onderdeel uit van de KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie).

Lidnummer LBM: 906435

Het harmonie-orkest speelt in de 2e divisie (voorheen Ere afdeling) en de slagwerkgroep in de 2e divisie, sectie A-b.

 

Harmonie St. Joseph tijdens de viering van het Caeciliafeest 2011.