• Banner_2018_1_gt.jpg

Steunpilaren en donateurs

Een harmonie is een culturele vereniging met een maatschappelijke functie. Diverse evenementen worden jaarlijks opgeluisterd met harmoniemuziek. Denkt u maar eens aan de intocht van Sinterklaas, de begeleiding van de communicanten, de Vastelaovundjsoptocht, de aubade met Koningsdag en de serenades aan de Gouden en Diamanten bruidsparen.

Met sportverenigingen, jeugd- en jongerenwerk, jongerenkoren enz. vormt ze een groep die door de gemeente gesubsidieerd wordt. Na de bezuinigingsronde van de gemeente bestaat ongeveer 20% van de jaarlijkse exploitatie van onze vereniging uit subsidie. Een ander belangrijk deel bestaat uit contributies en lesgelden.

De harmonie kan zich gelukkig prijzen dat een groot aantal burgers en bedrijven het belang van de muziekbeoefening in Nederweert én de maatschappelijke functie van de harmonie belangrijk vinden, zodat ze bereid zijn daarvoor jaarlijks een behoorlijk bedrag bijeen te brengen. Wij noemen hen ‘donateurs’ en ‘steunpilaren’, dit laatste uiteraard overdrachtelijk als eretitel bedoeld. Vanaf een bedrag van 45 euro hanteren we de titel steunpilaar. Bedragen onder de 45 euro zijn natuurlijk meer dan van harte welkom. Hen noemen we donateur.

Wilt u onze harmonie financieel ondersteunen? Dan kunt contact op met onze voorzitter Jos Willekens (telefoon 06-41607609) of onze penningmeester Tjeu Lempens (telefoon 0495-632679). U kunt natuurlijk ook rechtstreeks een bedrag storten.

Financiële bijdragen zijn welkom op ons bankrekeningnummer: NL27 RABO 0135507502.